Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 14.10.2013 đến 20.10.2013

1.Ngày 14.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Công tác Sinh viên về việc bơm mực máy in HP Laser Jet P2055dn

2.Ngày 14.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Kế hoạch Tài chính về việc bơm mực máy in HP Laser Jet P1102

3.Ngày 14.10.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 thẻ sinh viên cho phòng DL&CNTT

4.Ngày 14.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận máy Photo từ phòng SĐH và bàn giao lại cho Thư viện

5.Ngày 14.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận lại ghế xếp từ phòng SĐH và bàn giao lại cho các phòng/ban

6.Ngày 15.10.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp mua pin phục vụ công tác đào tạo

7.Ngày 15.10.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp mua ổ khóa bảo vệ camera ở nhà xe

8.Ngày 15.10.2013 Phòng QTTB dán decal cửa kiếng nhà C

9.Ngày 16.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS về việc mua bổ sung máy Casset phục vụ đào tạo

10.Ngày 16.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS về việc cấp 01 màn hình máy tính

11.Ngày 16.10.2013 Phòng QTTB bàn giao ổ khóa bảo vệ camera cho Ban QLCS

12.Ngày 16.10.2013 Phòng QTTB bàn giao pin phục vụ công tác đào tạo cho Ban QLCS

13.Ngày 16.10.2013 Phòng QTTB dán decal cửa kiếng nhà C

14.Ngày 17.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Kế hoạch Tài chính về việc bơm mực máy in HP Laser Jet 1102

15.Ngày 17.10.2013 Phòng QTTB bàn giao hộp mực máy in HP Laser Jet 1102

16.Ngày 18.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS về việc thay 02 bóng đèn 0.6m ở phòng thầy Trần Vĩnh Phước.

17.Ngày 18.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS về việc sửa gạt nước nhà vệ sinh nam ở tòa nhà C

18.Ngày 18.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS về việc sửa máy lọc nước nhà C

19.Ngày 18.10.2013 Phòng QTTB phối hợp với Ban QLCS về việc sửa gạt nước nhà vệ sinh nam.

20.Ngày 18.10.2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ sửa máy lọc nước uống ở nhà C