Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 14/9/2015 đến 20/9/2015

 1. Ngày 14/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 14/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 14/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa bộ xả lavabo toilet nữ (cũ) nhà C tầng 1.
 4. Ngày 14/09/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong các phòng làm việc Khoa MMT&TT khu nhà E.
 5. Ngày 14/09/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong các phòng làm việc Khoa HTTT khu nhà E.
 6. Ngày 14/09/2015 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 bộ xả lavabo toilet nữ nhà C(tầng 01).
 7. Ngày 15/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TNĐPT về việc trả 03 máy tính làm việc không sử dụng.
 8. Ngày 15/09/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi xong  03 máy tính làm việc từ phòng TNĐPT.
 9. Ngày 15/09/2015 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máy bơm nước tưới cây cho khu nhà E.
 10. Ngày 15/09/2015 phòng QTTB tiến hành thay xong máy chiếu phòng C311.
 11. Ngày 16/09/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 12A cho ban QLCS.
 12. Ngày 16/09/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong các phòng làm việc Khoa KTMT khu nhà E.
 13. Ngày 16/09/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực cho phòng KHTC.
 14. Ngày 16/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng QHĐN về việc bơm mực cho máy in HP Laserjet 3390.
 15. Ngày 17/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 16. Ngày 17/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 17. Ngày 17/09/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong các phòng làm việc Khoa KHMT khu nhà E.
 18. Ngày 17/09/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 máy photocopy cho phòng ĐTĐH.
 19. Ngày 17/09/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi xong 01 máy photocopy từ phòng ĐTĐH.
 20. Ngày 17/09/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 11 dây tín hiệu am thanh 5m cho ban QLCS.
 21. Ngày 17/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa toilet nam (mới) nhà C tầng trệt. ( 04 bồn tiểu bị nghẹt, 01 bộ xả bồn tiểu hỏng).
 22. Ngày 18/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 23. Ngày 18/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 24. Ngày 18/09/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao phòng làm việc khu nhà E cho phòng TNHTTT.