Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 19/10/2015 đến 25/10/2015

 1. Ngày 19/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 19/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 19/10/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện cho phòng TNĐPT khu nhà E5.1.
 4. Ngày 19/10/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc bơm mực cho máy in HP laserjet P2035.
 5. Ngày 19/10/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc cần 02 hộp mực cho máy photo DOcuCentre II-5010 nhân đề thi giữa HKI.
 6. Ngày 20/10/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện cho phòng TNHTTT khu nhà E9.1.
 7. Ngày 20/10/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện cho phòng TNĐPT khu nhà E2.2.
 8. Ngày 20/10/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của phòng Dl&CNTT về việc cung cấp 10 Switch Gigabit để nối mạng cho các Khoa (mỗi Khoa 02 cái).
 9. Ngày 21/10/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc mượn máy cassette phục vụ tuyển sinh giữa học kỳ I. Máy cassette giao trước ngày 02/11/2015.
 10. Ngày 21/10/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực cho phòng ĐTĐH.
 11. Ngày 21/10/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 02 hộp mực cho máy photo DOcuCentre II-5010 cho Thư viện.
 12. Ngày 21/10/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện cho phòng TNĐPT khu nhà E2.3.
 13. Ngày 22/10/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện cho phòng TNĐPT khu nhà E2.4.
 14. Ngày 22/10/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc hỏng bộ xả nước bồn tiểu toilet nam trệt (CLC) nhà C.
 15. Ngày 22/10/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 10 Switch Gigabit để nối mạng  các Khoa khu nhà E cho phòng D:L&CNTT.
 16. Ngày 23/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 17. Ngày 23/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 18. Ngày 23/10/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện cho phòng TNĐPT khu nhà E3.3.