Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 07/09/2015 đến 13/09/2015

 1. Ngày 07/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 07/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 07/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc  lắp thêm bảng phụ cho phòng 101, 102  cơ sở Nguyễn Chí Thanh.
 4. Ngày 07/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Đoàn thanh niên về việc sửa chữa máy lạnh phòng D103.
 5. Ngày 07/09/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi xong 05 ổ cắm điện từ ban tuyển sinh.
 6. Ngày 07/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa 02 máy tính Dell vostro.
 7. Ngày 07/09/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 máy in cho phòng ĐTĐH.
 8. Ngày 08/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của khoa CNPM về việc sửa chữa máy tính xách tay Sony Vaio.
 9.  Ngày 08/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc mái nhà GĐ1 bị dột nước.
 10. Ngày 08/09/2015 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong 01 quạt trần phòng C306.
 11. Ngày 08/09/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng D103.
 12. Ngày 09/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc  trang bị 02 đầu đọc thẻ RFID và 02 thiết bị quét mã vạch ( 01 cho phòng phục vụ, 01 cho phòng nghiệp vụ + dự phòng).
 13. Ngày 09/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Trung tâm Anh ngữ về việc máy nước uống nóng lạnh Alaska bị hư vòi nóng.
 14. Ngày 09/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TTPC&ĐBCL về việc bơm 02 hộp mực HP LaserJet P2055dn.
 15. Ngày 09/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc bơm 01 hộp mực HP LaserJet P2055dn.
 16. Ngày 10/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc cấp 01 ổ cứng để lưu trữ dữ liệu.
 17. Ngày 10/09/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 02 ổ cứng cho phòng ĐTĐH.
 18. Ngày 10/09/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mưc 05A cho phòng CTSV.
 19. Ngày 10/09/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 02 hộp mưc 05A cho phòng TTPC&ĐBCL.
 20. Ngày 10/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng KHTC về việc bơm 01 hộp mực 12A.
 21. Ngày 10/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa máy chiếu phòng C210, C311.
 22. Ngày 11/09/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến  hành thay xong 01 vòi nóng máy nước uống nóng lạnh cho Trung tâm Anh ngữ.
 23. Ngày 11/09/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng Khoa MMT&TT.
 24. Ngày 11/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa tăng phô bóng đèn 1.2m (phát ra tiếng ồn rất lớn) phòng C114.
 25. Ngày 11/09/2015 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 tăng phô bóng đèn cho phòng C114.
 26. Ngày 11/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc bơm mực máy in HP LaserJet P1102 (máy in phòng thầy Đảm).
 27. Ngày 11/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc cần cấp 1 thùng sắt để chứa bài thi tốt nghiệp từ xa qua mạng.
 28. Ngày 11/09/2015 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 tăng phô bóng đèn cho phòng C114.
 29. Ngày 11/09/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 thùng sắt để chứa bài thi tốt nghiệp từ xa qua mạng cho phòng ĐTĐH.