Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 24/08/2015 đến 30/08/2015

 1. Ngày 24/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 24/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 24/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng KHTC về việc sửa 03 ổ khóa cửa kho (02 khóa cửa sắt và 01 khóa cửa ra vào).
 4. Ngày 24/08/2015 phòng QTTB tiến hành vệ sinh xong giếng nhà E.
 5. Ngày 24/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc sửa ghế ngồi tại cơ sở Nguyễn Chí Thanh ( bị hư ben hơi).
 6. Ngày 25/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc bơm mực cho máy in HP laserjet 2015dn.
 7. Ngày 25/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc sửa máy photocopy Fuji xerox DocuCentre-IV 5070.
 8. Ngày 25/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa máy nước uống nhà C bị chảy dàn lọc.
 9.  
 10. Ngày 25/08/2015 phòng QTTB tiến hành thay xong máy chiếu phòng C308.
 11. Ngày 25/08/2015 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong bồn tiểu toilet nam mới tầng 3 khu nhà C.
 12. Ngày 25/08/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy nước uống nhà C bị chảy dàn lọc.
 13. Ngày 25/08/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy nước uống tầng trệt nhà A bị chảy dàn lọc.
 14. Ngày 25/08/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng A217.
 15. Ngày 25/08/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 13 cột dây căng cho ban tuyển sinh.
 16. Ngày 25/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TNĐPT về việc bơm 01 hộp mực 12A.
 17. Ngày 26/08/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 02 hộp mực 53A cho phòng ĐTĐH.
 18. Ngày 26/08/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 12A cho phòng TNĐPT.
 19. Ngày 26/08/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 78A cho phòng TCHC.
 20. Ngày 26/08/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 50 headphone phục vụ kiểm tra Anh văn đầu khóa cho phòng ĐTĐH.
 21. Ngày 26/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban đề án dạy và học ngoại ngữ về việc cung cấp một số thiết bị cho Phòng Không gian sinh hoạt ngoại khóa chuyên môn sử dụng tiếng Anh.
 22. Ngày 27/08/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực máy photocopy Fuji xerox DocuCentre-IV 5070 cho phòng SĐH&KHCN.
 23. Ngày 27/08/2015 phòng QTTB tiến hành bàn điều chỉnh máy lạnh trung tâm khu nhà A theo yêu cầu của phòng CTSV.
 24. Ngày 27/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 25. Ngày 27/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 26. Ngày 28/08/2015 phòng QTTB tiến hành khảo sát về việc làm hệ thống tưới nước cây khu nhà E.
 27. Ngày 28/08/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi xong 13 cột dây căng từ ban tuyển sinh.