Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 28/09/2015 đến 04/10/2015

 1. Ngày 28/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 28/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 28/09/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc bơm 01 hộp mực 05A.
 4. Ngày 28/09/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 08 bộ kit cho Khoa KTMT.
 5. Ngày 28/09/2015 phòng QTTB tiến hành lắp mái che lưới nhà xe.
 6. Ngày 29/09/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng CTĐB về việc làm một tấm bảng logo cho Văn phòng (2.6mx1.08m).
 7. Ngày 29/09/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc máy nước uống sinh viên tầng 3 tòa nhà A bị rò rỉ nước dàn lọc.
 8. Ngày 29/09/2015 phòng QTTB tiến hành lắp mái che lưới nhà xe.
 9. Ngày 29/09/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong máy tính Acer đã được bảo hành cho phòng DL&CNTT.
 10. Ngày 29/09/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong màn hình máy tính FPT cho Bộ môn Toán Lý.
 11. Ngày 30/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc máy Máy photocoppy TOSHIBA bị lỗi (mành hình bị sọc dọc).
 12. Ngày 30/09/2015 phòng QTTB tiến hành lắp xong mái che lưới nhà xe.
 13. Ngày 01/10/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực phòng CTSV.
 14. Ngày 01/10/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 02 hộp mực phòng TTPC&ĐBCL.
 15. Ngày 01/10/2015 phòng QTTB tiến hành làm hệ thống ổ cắm điện cho Khoa KHMT.
 16. Ngày 02/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 17. Ngày 02/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 18. Ngày 02/10/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 02 hộp mực phòng TTPC&ĐBCL.
 19. Ngày 02/10/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng CTĐB về việc cần lắp dây nối HDMI phòng 101 và 102 cơ sở Nguyễn Chí Thanh.
 20. Ngày 02/10/2015 phòng QTTB tiến hành làm hệ thống ổ cắm điện cho Khoa KHMT.