Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 12/10/2015 đến 18/10/2015

 1. Ngày 12/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 12/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 12/10/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc sửa chữa bản lề cửa chính Thư viện.
 4. Ngày 12/10/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc lắp bảng phụ.
 5. Ngày 12/10/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi văn phòng làm việc Khoa HTTT khu nhà A.
 6. Ngày 12/10/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 hộp mực 05A từ phòng ĐTĐH.
 7. Ngày 13/10/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp xong bản phụ theo đề nghị của phòng SĐH&KHCN.
 8. Ngày 13/10/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi văn phòng làm việc Khoa CNPM khu nhà A.
 9. Ngày 13/10/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của Thầy Phúc về việc bơm 01 hộp mưc 05A.
 10.  Ngày 13/10/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 05A cho phòng Thầy Phúc.
 11. Ngày 14/10/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi văn phòng làm việc của phòng TNĐPT khu nhà A.
 12. Ngày 14/10/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện cho Khoa MMT&TT.
 13. Ngày 15/10/2015 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong cửa chính Thư viện.
 14. Ngày 15/10/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bộ máy tính và máy in cho phòng TTPC&ĐBCL.
 15. Ngày 15/10/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính làm việc cho Khoa HTTT.
 16. Ngày 15/10/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính làm việc cho Khoa CNPM.
 17. Ngày 15/10/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính làm việc cho Khoa MMT&TT.
 18. Ngày 15/10/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính làm việc cho Khoa KTMT.
 19. Ngày 15/10/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính làm việc cho Khoa KHMT.
 20. Ngày 15/10/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính làm việc cho Bộ môn KHKTTTT.
 21. Ngày 16/10/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi văn phòng làm việc Khoa MMT&TT khu nhà A.
 22. Ngày 16/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 23. Ngày 16/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.