Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 31/08/2015 đến 06/09/2015

 1. Ngày 31/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 31/08/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 31/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa  bộ xả toilet nữ trệt (cạnh PCCC) nhà A bị hỏng.
 4. Ngày 31/08/2015 phòng QTTB tiến hành thay xong bộ xả toilet nữ trệt (cạnh PCCC) nhà A.
 5. Ngày 31/08/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng Thư viện.
 6. Ngày 31/08/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa đầu vòi xịt vệ sinh (toilet nữ cạnh phòng CTSV) nhà A bị hỏng.
 7. Ngày 31/08/2015 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 đầu vòi xịt vệ sinh( toilet nữ trệt cạnh phòng CTSV) nhà A.
 8. Ngày 01/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa GĐ3 đang bị hỏng (2 cửa).
 9. Ngày 01/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa máy lạnh phòng A321.
 10. Ngày 01/09/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong máy tính và bàn ghế cho Ban Đề án ngoại ngữ.
 11. Ngày 03/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng CTĐB về việc cần dán giấy decal ở cửa phòng E3.5.
 12. Ngày 03/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 13. Ngày 03/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 14. Ngày 03/09/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Bộ môn Toán lý về việc sửa chữa 02 màn hình LCD.
 15. Ngày 03/09/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 màn hình máy tính LCD Acer cho Bộ môn Toán lý.
 16. Ngày 04/09/2015 phòng QTTB tiến hành làm hệ thống tưới nước cây xanh quanh khu nhà E.
 17. Ngày 04/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 18. Ngày 04/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 19. Ngày 04/09/2015 phòng QTTB tiến hành dán giấy decal ở cửa phòng E3.5.