Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 21/09/2015 đến 27/09/2015

 1. Ngày 21/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 21/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 21/09/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực máy in HP 3390 cho phòng QHĐN.
 4. Ngày 21/09/2015 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máy bơm nước tưới cây khu vực cỏ gần cổng bảo vệ nhà A.
 5. Ngày 22/09/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng CTĐB về việc cấp 01 hộp mực cho máy photo Fuji Xerox (DucuCentre 2000).
 6. Ngày 22/09/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc cung cấp thêm 17 ổ cắm điện đôi trong 2 phòng hội thảo theo sơ đồ đính kèm.
 7. Ngày 22/09/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng Đoàn thanh niên về việc nhà D bị dột nước.
 8. Ngày 23/09/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong phòng làm việc khu nhà E cho phòng TNĐPT.
 9. Ngày 23/09/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực máy in HP 3390 cho phòng QHĐN.
 10. Ngày 23/09/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của Trung tâm Anh Ngữ về việc lắp dây điện và ổ cắm tại quầy ghi danh sử dụng cho 03 bộ máy tính, 01 máy in, 01 cái switch.
 11. Ngày 24/09/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực cho máy photo Fuji Xerox (DucuCentre 2000) cho Văn phòng CTĐB.
 12. Ngày 24/09/2015 phòng QTTB tiến hành lắp đặt xong máy chiếu phòng TNĐPT E3.1

 13. Ngày 24/09/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc cấp 03 dây chuyển VGA sang HDMI.
 14. Ngày 25/09/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc thay CP phòng máy C110.
 15. Ngày 25/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 16. Ngày 25/09/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 17. Ngày 25/09/2015 phòng QTTB  tiến hành thay xong CP phòng máy C110.
 18. Ngày 25/09/2015 phòng QTTB tiến hành lắp đặt xong máy chiếu phòng TNHTTT E9.1