Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 11.01.2013 đến 18.01.2013

1. Ngày 14/01/2013Phòng QTTB đóng dấu và vận chuyển hồ sơ + bản vẽ của ban Quản lý Dự án. 2. Ngày 14/01/2013 Phòng QTTB phối hợp với ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin triển khai và lắp đặt hệ thống điện phòng Server. 3. Ngày 14/01/2013 Phòng QTTB nhận công văn của Đại học Quốc gia. 4. Ngày 14/01/2013 Phòng QTTB bàn giao lại máy hủy giấy C512P cho công ty Sao Mai tiến hành bảo hành. 5. Ngày 14/01/2013 Phòng QTTB quyết toán hợp đồng thi công hệ thống điện cho phòng Server với phòng Kế hoạch...

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 02.01.2013 đến 11.01.2013

1. Ngày 02/01/2013 Phòng QTTB tiến hành bàn giao vật tư cho anh Bùi Đình Duy ban Quản lý Cơ sở. 2. Ngày 02/01/2013 Phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 quạt trần + 02 cuộn ruột gà cho anh Trương Quốc Dũng ban Quản lý Cơ sở. 3. Ngày 02/01/2013 Phòng QTTB tiến hành khảo sát và thống kê máy lạnh cần bảo trì trong trường. 4. Ngày 02/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận thông tin của ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin yêu cầu cấp 05 hộp RJ45. 5. Ngày 03/01/2013 Phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 điện thoại bàn...

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 21.12.2012 đến 27.12.2012

1. Ngày 18/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ anh Lê Văn Ngọc Thư viện yêu cầu bơm bình mực cho máy in Canon 2900 để phục vụ công tác sao in đề thi. Ngày 24/12/2012 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong. 2. Ngày 19/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ anh Lưu Đức Phong phòng Đào tạo yêu cầu bơm bình mực cho máy in HP LaserJet P2035 để phục vụ công tác sao in đề thi. Ngày 24/12/2012 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong. 3. Ngày 21/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị của ban Quản lý Cơ sở yêu cầu...

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 14.12.2012 đến 21.12.2012

1.Ngày 17/12/2012 phòng QTTB bàn giao phòng 104 (phòng Tổ chức Hành chính cũ) cho Văn phòng Đoàn. 2.Ngày 17/12/2012 phòng QTTB bàn giao phòng 102 (phòng QTTB cũ) cho ban Quản lý Cơ sở. 3.Ngày 18/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ anh Lê Văn Ngọc Thư viện yêu cầu cấp 01 bình mực cho máy photocopy FUJI XEROX 5010 để phục vụ công tác sao in đề thi. Ngày 19/12/2012 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong. 4.Ngày 18/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ anh Lưu Đức Phong phòng Đào tạo yêu cầu cấp 01...

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 07.12.2012 đến 14.12.2012

1. Ngày 10/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ anh Hoàng Mạnh Hiển phòng Công tác Sinh viên yêu cầu bơm mực cho máy in HP LaserJet P2055dn. Ngày 11/12/2012 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong. 2. Ngày 07/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ chị Trần Thị Tường Vi phòng Công tác Sinh viên yêu cầu sửa chữa mainboard máy tính. Ngày 10/12/2012 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong. 3. Ngày 10/12/2012 tiếp nhận thông tin từ anh Bùi Văn Chương lái xe phòng Tổ chức Hành chính yêu cầu mua 02 vỏ xe...

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 30.11.2012 đến 07.12.2012

1. Ngày 03/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ chị Lê Bảo Uyên khoa Hệ thống Thông tin yêu cầu cấp máy in. Ngày 04/12/2012 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong. 2. Ngày 03/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ chị Nguyễn Thị Thuận phòng Thanh tra Pháp chế-Đảm bảo Chất lượng yêu cầu cấp 01 hộp mực MP 2500E cho máy photocopy RiCOH. Ngày 04/12/2012 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong. 3. Ngày 04/12/2012 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chụp hình Kỹ thuật số SONY cho phòng Tổ chức Hành...

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 23.11.2012 đến 30.11.2012

1. Ngày 22/11/2012 tiếp nhận thông tin từ ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin yêu cầu cấp 01 thanh RAM 2GB bus 800 Ngày 27/11/2012 phòng Quản trị Thiết bị đã giải quyết và bàn giao xong. 2. Ngày 19/11/2012 tiếp nhận thông tin từ Văn phòng Đoàn yêu cầu bơm mực máy in Canon 2900 và 3300. Ngày 26/11/2012 phòng Quản trị Thiết bị đã giải quyết và bàn giao xong. 3. Ngày 19/11/2012 tiếp nhận thông tin từ Văn phòng Đoàn yêu cầu sửa chữa 01 màn hình Samsung LCD 740N. Ngày 26/11/2012 phòng Quản trị...

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 16.11.2012 đến 23.11.2012

1. Ngày 19/11/2012 bàn giao 03 bộ máy tính đã sửa chữa mainboard cho khoa Kỹ thuật Máy tính. 2. Ngày 19/11/2012 theo chỉ đạo của Ban Giám Hiệu kiểm tra và sắp xếp phòng Phó Hiệu trưởng Đinh Đức Anh Vũ, đã cấp 01 ổ cắm điện 03lỗ x 03ổ, thay và gắn lại bảng tên. 3. Ngày 19/11/2012 bàn giao cho anh Lê Văn Ngọc Thư viện 01 bàn làm việc. 4. Ngày 19/11/2012 bàn giao cho Văn phòng Đoàn 02 ổ cắm điện 03lỗ x 03ổ. 5. Ngày 19/11/2012 tiếp nhận thông tin từ anh Đào Đức Cơ Ban Dữ liệu & Công nghệ Thông...

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 02.11.2012 đến 16.11.2012

1. Ngày 05/10/2012 tiếp nhận thông tin từ chị Trần Thị Phương Trang Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính yêu cầu sửa máy lạnh. Phòng Quản trị Thiết bị phối hợp với công ty MPT đã giải quyết xong. 2. Ngày 05/11/2012 tiếp nhận thông tin từ chị Hồ Thị Minh Phượng phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ Đối ngoại yêu cầu cấp 01 máy chụp hình. Phòng Quản trị Thiết bị đang tiến hành giải quyết. 3. Ngày 22/10/2012 Khoa Mạng máy tính&Truyền thông theo đề nghị yêu cầu sửa chữa 02 bộ máy tính,...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo