Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 12/01/2015 đến 18/01/2015

 1. Ngày 12/01/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 12/01/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 12/01/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe trình ra cổng bảo vệ nhà C.
 4. Ngày 12/01/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc cấp 01 Drum cartridge máy photocopy Fuji Xerox-DocuCente-II 2010(nhân đề tốt nghiệp từ xa qua mạng & BM Anh văn).
 5.  Ngày 12/01/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc Cấp 01 điện thoại di động+sim phục vụ tuyển sinh.
 6. Ngày 12/01/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng QHĐN về việc Nâng cấp 02 thanh từ 01 GB lên 04 GB.
 7. Ngày 12/01/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 điện thoai + sim cho phòng CTSV.
 8. Ngày 12/01/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TCHC về việc sửa chữa UPS.
 9. Ngày 13/01/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao  xong  01 card mạng TP-Link và 06 bịch dây gút cho khoa MMT&TT.
 10. Ngày 13/01/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 11. Ngày 13/01/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao  xong  02 hộp mực 85A & 12A(đã bơm mực, thay drum) cho BM KH&KTTT.
 12. Ngày 13/01/2015 phòng QTTB tiến hành treo bằng khen lên vách tường  cho văn phòng đoàn.
 13. Ngày 14/01/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao  xong  01 hộp mực 36A(đã bơm mực, thay gạt từ) cho ban QLCS.
 14. Ngày 14/01/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 15. Ngày 14/01/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong ghế ngồi (thay pen hơi  lên xuống) cho phòng thầy Vũ.
 16. Ngày 14/01/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TTPC & ĐBCL về việc Bơm 01 hộp mực máy in HP P2055dn.
 17. Ngày 14/01/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Thay CP đèn phòng A315 bị hỏng.
 18. Ngày 15/01/2015 phòng QTTB bàn giao 01 hộp mực máy in HP P2055dn(bơm mực) cho phòng TTPC & ĐBCL.
 19. Ngày 15/01/2015 phòng QTTB  tiến hành thay xong CP đèn phòng A315.
 20. Ngày 16/01/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc thay thế 01 chuột máy tính.
 21. Ngày 16/01/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc mua dây gút (5x250mm).
 22. Ngày 16/01/2015 phòng QTTB  tiến hành bàn giao xong 01 chuột máy tính cho phòng ĐTĐH.