Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 05/01/2015 đến 11/01/2015

 1. Ngày 05/01/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 05/01/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 05/01/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TNHTTT về việc sửa chữa bóng đèn phòng TNHTTT.
 4. Ngày 05/01/2015 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong bóng đèn phòng TNHTTT.
 5. Ngày 05/01/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 bộ máy tính Destop  HP(mua mới) cho Trung Tâm Anh ngữ.
 6. Ngày 05/01/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc bơm 01 hộp mực HP Laser Jet P2055.
 7. Ngày 05/01/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc mượn 10 Casette phục vụ thi Hk1.
 8. Ngày 05/01/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc máy lạnh phòng A303 bị chảy nước.
 9. Ngày 05/01/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc bơm 01 hộp mực HP Laser Jet P2035.
 10. Ngày 06/01/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 10 Casette cho ban QLCS phục vụ thi Hk1.
 11. Ngày 06/01/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A303 hoạt động bình thường.
 12. Ngày 06/01/2015 phòng  QTTB tiến hành bàn giao xong  01 bình mực (Toner cartridge (mới)) máy Photocopy 5010 cho Thư viện.
 13. Ngày 06/01/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban Giám hiệu về việc bơm 01 hộp mực Canon 3300.
 14. Ngày 06/01/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong  01 hộp mực (thay gạt từ, trục từ) cho phòng A119.
 15. Ngày 07/01/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 16. Ngày 07/01/2015 phòng  QTTB tiến hành bàn giao xong  01 hộp mực 05A(đã bơm mực) cho phòng ĐTĐH.
 17. Ngày 07/01/2015 phòng  QTTB tiến hành bàn giao xong  01 hộp mực 05A(đã bơm mực) cho phòng CTSV.
 18. Ngày 07/01/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng KHTC sửa chữa máy in HP LaserJet  M1522dnf.
 19. Ngày 08/01/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà A.
 20. Ngày 08/01/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng đoàn sửa chữa máy lạnh nhà D103.
 21. Ngày 08/01/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 22. Ngày 09/01/2015 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong quạt phòng C305.
 23. Ngày 09/01/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc sửa chữa máy lạnh phòng A1B3.
 24. Ngày 09/01/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng A1B3.
 25. Ngày 09/01/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng D103.
 26. Ngày 09/01/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà A.
 27. Ngày 09/01/2015 phòng  QTTB tiến hành bàn giao xong  01 máy in HP M1522dnf(đã sửa chữa) cho phòng KHTC.