Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 27/01/2015 đến 01/02/2015

 1. Ngày 26/01/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 26/01/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 26/01/2015 phòng QTTB tiến hành khảo sát phòng C304.
 4. Ngày 26/01/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 máy chiếu BenQ  cho phòng TNĐPT.
 5. Ngày 27/01/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong  01 màn chiếu di động  cho phòng TNĐPT.
 6. Ngày 27/01/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 7. Ngày 27/01/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong  05 ổ cắm điện cho ban QLCS.
 8. Ngày 27/01/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu BenQ + 01 màn chiếu di động từ phòng TNĐPT.
 9. Ngày 27/01/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng chương trình đặc biêt về việc cấp 01 bộ máy tính làm việc.
 10. Ngày 28/01/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi xong  05 ổ cắm điện từ ban QLCS.
 11. Ngày 28/01/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong  02 máy tính(đã sửa chữa) cho khoa MMT&TT.
 12. Ngày 28/01/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 13. Ngày 28/01/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc cấp 01 thùng cáp mạng CAT6.
 14. Ngày 28/01/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc sửa chữa thay thế chuột máy tính.
 15. Ngày 28/01/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong  40 bộ kit cho khoa KTMT.
 16. Ngày 29/01/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong  pin cho ban QLCS.
 17. Ngày 29/01/2015 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong ổ khóa phòng D103.
 18. Ngày 30/01/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc trang bị thảm lót chân và thùng rác cho khu nhà E 12 tầng.
 19. Ngày 30/01/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa ống nước tại sân bóng đá.
 20. Ngày 30/01/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 21. Ngày 30/01/2015 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiếp nhận cách vận hành hệ thống máy lạnh khu nhà E 12 tầng.
 22. Ngày 30/01/2015 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong ống nước tại sân bóng đá.