Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 19/01/2015 đến 25/01/2015

 1. Ngày 19/01/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 19/01/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 19/01/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc bồn tiểu nam nhà A bị nghẹt.
 4. Ngày 19/01/2015 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 dây cấp nước xịt vệ sinh toilet trệt nhà C.
 5. Ngày 19/01/2015 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 đầu vòi xịt vệ sinh nhà toilet trệt nhà A.
 6. Ngày 19/01/2015 phòng QTTB tiến hành thông 03 bồn tiểu toilet nam nhà A.
 7. Ngày 19/01/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc mua đầu bấm AMP.
 8. Ngày 19/01/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi 10 casset từ Ban QLCS.
 9. Ngày 20/01/2015 phòng QTTB phối hợp với Ban QLCS tiếp nhận kỹ thuật cách vận hành thang máy khối nhà E 12 tầng.
 10. Ngày 20/01/2015 phòng QTTB phối hợp với Ban QLCS tiếp nhận kỹ thuật cách vận hành hệ thống điện khối nhà E 12 tầng.
 11. Ngày 20/01/2015 phòng QTTB phối hợp với Ban QLCS tiếp nhận kỹ thuật cách vận hành hệ thống nước khối nhà E 12 tầng.
 12. Ngày 20/01/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 200 đầu bấm mạng cho phòng DL&CNTT.
 13. Ngày 20/01/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 UPS(đã được bảo hành) cho phòng DL&CNTT.
 14. Ngày 21/01/2015 phòng QTTB tiến hành lắp đặt phao giếng nước khu nhà E.
 15. Ngày 21/01/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 16. Ngày 21/01/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc cấp 04 hộp mực và 300 phôi thẻ.
 17. Ngày 22/01/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 18. Ngày 22/01/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của khoa MMT&TT về việc sửa chữa 02 máy tính phòng máy C209.
 19. Ngày 22/01/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ đã sửa chữa xong máy bơm nước tưới cỏ khu nhà  A.
 20. Ngày 23/01/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TCHC về việc sửa chữa máy nóng lạnh Alaska.
 21. Ngày 23/01/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.