Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 02/03/2015 đến 08/03/2015

 1. Ngày 02/03/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 02/03/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 02/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng Đảng ủy về việc bơm mực máy in HP 1102.
 4. Ngày 02/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc cấp 25 cây silicon loại lớn.
 5. Ngày 02/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TCHC về việc sửa chữa CPU 2.8Ghz E7400.
 6. Ngày 02/03/2015 phòng QTTB  tiến hành thay xong dây VGA 1.5m cho phòng học C306.
 7. Ngày 02/03/2015 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong CPU 2.8Ghz E7400 (thay CPU).
 8. Ngày 03/03/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong hộp mực HP Laserjet P1102(bơm mực, thay drum) cho Văn phòng Đảng ủy.
 9. Ngày 03/03/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng  D103.
 10.  Ngày 03/03/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy phòng A127.
 11. Ngày 03/03/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy phòng A129.
 12. Ngày 03/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc bơm mực Canon 2900.
 13. Ngày 03/03/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong cho Thư viện 01 hộp mực Canon 2900(đã bơm mực, thay drum).
 14. Ngày 03/03/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy phòng TCHC.
 15. Ngày 03/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa máy lạnh phòng A303.
 16. Ngày 03/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc thay CP tổng GĐ2.
 17. Ngày 03/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa quạt toilet nữ cạnh PCCC.
 18. Ngày 03/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc bơm 01 hộp mực 05A.
 19. Ngày 03/03/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 05A(bơm mực, thay gạt từ) cho phòng CTSV.
 20. Ngày 03/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa 04 kệ bàn phím phòng máy A217.
 21. Ngày 04/03/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 22. Ngày 04/03/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng  A303.
 23. Ngày 04/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa bộ xả nước lavabo nhà vệ sinh nữ trệt (cạnh thư viện).
 24. Ngày 04/03/2015 phòng QTTB tiến hành thay xong bộ xả nước lavabo nhà vệ sinh nữ trệt (cạnh thư viện).
 25. Ngày 05/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa máy lạnh phòng A102.
 26. Ngày 06/03/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng  A102.
 27. Ngày 06/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc trang bị 01 đầu đọc thẻ từ.
 28. Ngày 06/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TNĐPT về việc bơm 01 hôp mực HP 1020.
 29. Ngày 06/03/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong máy tính phòng  máy A120(đã sửa chữa xong) cho phòng DL&CNTT.
 30. Ngày 06/03/2015 phòng QTTB tiến hành thay xong CP (tép 03 pha 63A) giảng đường 2.
 31. Ngày 06/03/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong việc điều khiển máy lạnh trung tâm khu nhà A cho ban QLCS.