Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 22/12/2014 đến 28/12/2014

 1. Ngày 22/12/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 22/12/2014 phòng QTTB tiến hành thông xong bồn cầu nhà vệ sinh nam trệt gần máy PCCC nhà A bị nghẹt.
 3. Ngày 22/12/2014 phòng QTTB tiến hành thông xong toilet nữ (mới) tầng trệt khu C bị nghẹt đường ống thoát nước.
 4. Ngày 22/12/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A(bơm mực, thay gạt, thay drum) cho phòng CTSV.
 5. Ngày 22/12/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308A(đã sửa chữa) cho văn phòng đoàn thanh niên.
 6. Ngày 23/12/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc của công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 7. Ngày 23/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TCHC về việc thay quạt gió lạnh xe 16 chỗ(51D-0196).
 8. Ngày 24/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa giếng nước khu nhà C.
 9. Ngày 24/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TNHTTT về việc thay bóng đèn phòng làm việc phòng TNHTTT.
 10. Ngày 24/12/2014 phòng QTTB tiến hành thay xong bóng đèn phòng TNHTTT.
 11. Ngày 24/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TNHTTT về việc sửa màn chiếu  phòng TNHTTT.
 12. Ngày 24/12/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 02 máy tính Acer (đã bảo hành) cho phòng DL&CNTT.
 13. Ngày 24/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc bơm mực máy in HP LaserJet M1522nf và HP Laserjet P4015x.
 14. Ngày 25/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng KHTC về việc bơm mực HP Laser Jet M1522nf.
 15. Ngày 25/12/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 36A(đã bơm mực) cho phòng KHTC.
 16. Ngày 26/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TCHC về việc bơm 01 hộp mực 05A.
 17. Ngày 26/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc máy lạnh phòng nhân đề bị hỏng (rò rỉ nước).
 18. Ngày 26/12/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 05A(đã bơm mực) cho phòng KHTC.
 19. Ngày 26/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Sửa chữa máy lạnh C106 hoạt động không ổn định.
 20. Ngày 26/12/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ sửa chữa máy lạnh phòng C106 hoạt động bình thường (đã thay tụ).
 21. Ngày 26/12/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ sửa chữa máy lạnh phòng ngiệp vụ Thư viện hoạt động bình thường (đã sửa chữa và tăng tốc độ quạt của máy lạnh).
 22. Ngày 26/12/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 02 hộp mực 64A và 36A(đã bơm mực) cho phòng SĐH&KHCN
 23. Ngày 26/12/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 24. Ngày 26/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Cấp pin sử dụng cho các thiết bị  phòng học (remote máy chiếu, máy lạnh, micro..).