Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 09/03/2015 đến 15/03/2015

 1. Ngày 09/03/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 09/03/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 09/03/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà C.
 4. Ngày 09/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng QHĐN về việc thay ổ cứng.
 5. Ngày 09/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa máy bộ Acer PM C202.
 6. Ngày 09/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc lắp đặt thêm  01 máy lạnh âm trần cho phòng A207.
 7. Ngày 09/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa Toilet của một số nhà vệ sinh khu nhà A.
 8. Ngày 10/03/2015 phòng QTTB tiến hành thay xong 03 bộ xả nước lavabo toilet nữ  khu nhà A cạnh phòng CTSV.
 9. Ngày 10/03/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 10. Ngày 10/03/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng A207.
 11. Ngày 10/03/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà C.
 12. Ngày 10/03/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt thêm 01 máy lạnh âm trần 03 HP cho phòng A207.
 13. Ngày 10/03/2015 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong quạt toilet nữ cạnh PCCC khu nhà A.
 14. Ngày 11/03/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong 02 máy lạnh phòng server A.207.
 15. Ngày 11/03/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt xong 01 máy lạnh âm trần 03HP phòng server A.207.
 16. Ngày 11/03/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà C.
 17. Ngày 11/03/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh trung tâm nhánh G2 khu nhà A.
 18. Ngày 11/03/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 HDD 250GB cho phòng QHĐN.
 19. Ngày 11/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa màn chiếu phòng C311.
 20. Ngày 11/03/2015 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 màn chiếu mới cho ban QLCS (phòng học C.311).
 21. Ngày 12/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng KHTC về việc bơm mực 36A.
 22. Ngày 12/03/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 switch 08 port cho phòng CTSV.
 23. Ngày 12/03/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi xong 01 switch 24 port từ phòng CTSV.
 24. Ngày 12/03/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 36A cho phòng  KHTC.
 25. Ngày 13/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban Giám Hiệu về việc bơm 01 hộp mực 78A.
 26. Ngày 13/03/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi xong 01 ổ cứng  từ phòng QHĐN.
 27. Ngày 13/03/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 bàn cho ban QLCS.
 28. Ngày 13/03/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 100 ổ khóa nhỏ cho phòng DL&CNTT.
 29. Ngày 13/03/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 78A cho phòng  thầy Vũ.