Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 29/12/2014 đến 3/1/2015

 1. Ngày 29/12/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 29/12/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 29/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của khoa MMT&TT về việc cấp 01 card mạng LAN rời cổng giao tiếp PCI(chân dài) tốc độ 1GHz và 06 bịch dây bó cáp mạng loại 20cm.
 4. Ngày 29/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa 02 CP tổng (gắn thêm) hiệu Sino phòng máy A217.
 5. Ngày 29/12/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 máy tính Laptop Sony vaio (đã thay nẹp bản lề) cho khoa CNPM.
 6. Ngày 29/12/2014 phòng QTTB tiến hành lắp xong 01 CP tổng cấp nguồn điện cho hệ thống máy tính phòng máy A217.
 7. Ngày 30/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc Sửa chữa máy tính phòng máy C202(sau khi tắt nguồn quạt CPU vẫn hoạy động).
 8. Ngày 30/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc Kiểm tra sửa chữa 02 máy lạnh rời phòng server (A207).
 9. Ngày 30/12/2014 phòng QTTB phối hợp  với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong 02 máy lạnh rời   và vệ sinh 02 máy lạnh Sam sung(máy lạnh trung tâm) phòng A207.
 10. Ngày 30/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc trang bị 01 set top box dùng cab và 01 bộ loa máy tính loại tốt.
 11. Ngày 30/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TCHC về việc Sửa chữa máy tính FPT Elead để phục vụ công tác scan của trường.
 12. Ngày 31/12/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 13. Ngày 31/12/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc cấp 01 bình mực cho máy photocopy Fuji Xerox-DocuCente-II 2010(dự phòng công tác nhân đề thi học kỳ 1).