Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 02/02/2015 đến 08/02/2015

 1. Ngày 02/02/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 02/02/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 02/02/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà C.
 4. Ngày 02/02/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa âm thanh giảng đường 2.
 5. Ngày 02/02/2015 phòng QTTB  phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt máy chiếu các phòng học lầu 02 khu nhà E 12 tầng.
 6. Ngày 02/02/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa 02 máy tính Acer và Dell.
 7. Ngày 02/02/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng phòng thầy Phúc về việc bơm mực in.
 8. Ngày 03/02/2015 phòng QTTB  phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt máy chiếu các phòng học lầu 03 khu nhà E 12 tầng.
 9. Ngày 03/02/2015 phòng QTTB  phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành test hệ thống âm thanh 11 phòng học khu nhà E 12 tầng.
 10. Ngày 03/02/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng QHĐN về việc trang bị máy quay phim.
 11. Ngày 03/02/2015 phòng QTTB  phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành khắc phục xong âm thanh GĐ2 hoạt động bình thường.
 12. Ngày 03/02/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc máy chiếu GĐ1 bị mờ.
 13. Ngày 03/02/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa toilet khu nhà C.
 14. Ngày 03/02/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc lắp đặt bảng hướng dẫn xe ô tô chạy 01 chiều từ nhà A sang nhà C (đặt tại đường mới).
 15. Ngày 04/02/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 16. Ngày 04/02/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành kiểm tra máy chiếu GĐ1.
 17. Ngày 04/02/2015 phòng QTTB  phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt máy chiếu các phòng học lầu 04 khu nhà E 12 tầng.
 18. Ngày 04/02/2015 phòng QTTB  tiến hành bàn giao xong 01 thùng cab mạng cho phòng DL&CNTT.
 19. Ngày 04/02/2015 phòng QTTB  tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực(bơm mực) cho phòng thầy Phúc.
 20. Ngày 04/02/2015 phòng QTTB  tiến hành bàn giao xong 01 thanh ram 02GB cho phòng QHĐN.
 21. Ngày 05/02/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc cấp 01 thùng cab mạng.
 22. Ngày 05/02/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban phòng ĐTĐH về việc cấp 01 hộp mực máy photocopy.
 23. Ngày 05/02/2015 phòng QTTB  tiến hành bàn giao xong 01 thùng cab mạng cho phòng DL&CNTT.
 24. Ngày 05/02/2015 phòng QTTB  tiến hành tiếp nhận xong 100 bộ máy tính từ phòng DL&CNTT.
 25. Ngày 05/02/2015 phòng QTTB  phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh khu nhà D(D01&D103).
 26. Ngày 06/02/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc sửa chữa máy photocopy.
 27. Ngày 06/02/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong chìa khóa các phòng học khối nhà E(lầu 01-03) cho ban QLCS.
 28. Ngày 06/02/2015 phòng QTTB  tiến hành bàn giao xong chìa khóa tầng hầm khối nhà E cho phòng TCHC.
 29. Ngày 06/02/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc cấp 02 máy tính.