Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 16/03/2015 đến 22/03/2015

 1. Ngày 16/03/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 16/03/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 16/03/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà A.
 4. Ngày 16/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng QHĐN về việc sửa chữa máy tính.
 5. Ngày 16/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TTPC&ĐBCL về việc sửa chữa máy tính.
 6. Ngày 16/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa Toilet nam khu nhà C.
 7. Ngày 16/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa CP 10A phòng C205.
 8. Ngày 16/03/2015 phòng QTTB tiến hành thay xong  CP 10A phòng C205.
 9. Ngày 17/03/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà A.
 10. Ngày 17/03/2015 phòng QTTB  tiến hành sửa chữa xong vách ngăn bồn tiểu toilet nhà C.
 11. Ngày 17/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KCKH về việc sửa chữa hộp mực máy in M1005MFP.
 12. Ngày 18/03/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà A.
 13. Ngày 18/03/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà A.
 14. Ngày 18/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc xử lý tổ mối dưới chân cầu thang nhà C.
 15. Ngày 19/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc mua 15 cặp pin và 02 bộ sạc.
 16. Ngày 19/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc cấp 200 lít dầu vận hành máy phát điện.
 17. Ngày 19/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa máy quay phim Sony HVR-DR60.
 18. Ngày 19/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc sửa bóng đèn.
 19. Ngày 19/03/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà A.
 20. Ngày 20/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc motor giàn nóng máy lạnh C309, C310.
 21. Ngày 20/03/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 22. Ngày 20/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Khoa KTMT về việc bàn giao 02 phòng máy A213 và C207.
 23. Ngày 20/03/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi xong 02 phòng máy A213 và C207 từ Khoa KTMT.
 24. Ngày 20/03/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 02 phòng máy A213 và C207 cho phòng DL&CNTT.