Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 19.8.2013 đến 25.8.2013

1.Ngày 19.8.2013 Phòng QTTB bàn giao 02 quạt đứng cho Thư viện 2.Ngày 19.8.2013 Phòng QTTB bảo trì âm thanh các phòng học chuẩn bị cho công tác giảng dạy và học tập trong năm học mới. 3.Ngày 19.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Đào tại Đại học về việc bơm mực máy in HP LaserJet P2035 và thay mới Cartridge 05A. 4.Ngày 19.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Đào tạo Đại học về việc sửa 02 máy in. 5.Ngày 19.8.2013 Phòng QTTB chuẩn bị công tác đón tân sinh viên. 6.Ngày 19.8...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 12.8.2013 đến 18.8.2013

1.Ngày 12.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận máy in thẻ từ nhà cung cấp 2.Ngày 12.8.2013 Phòng QTTB phối hợp với phòng Công tác Sinh viên, phòng Tổ chức Hành chính và nhà cung cấp tập huấn cách sử dụng máy in thẻ 3.Ngày 12.8.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp bảo trì thiết bị âm thanh phục vụ công tác giảng dạy trong năm học mới. 4.Ngày 12.8.2013 Phòng QTTB kiểm kê Tài sản tại các phòng học nhà C. 5.Ngày 12.8.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp bảo trì máy lạnh các phòng C104, C102. 6...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 05.8.2013 đến 11.8.2013

1.Ngày 05.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Trung tâm Công nghệ Đào tạo Trực tuyến về việc cần thay thế 02 Tivi 21 inch bằng Tivi 50 inch. 2.Ngày 05.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS về việc cần cấp 01 bộ bàn ghế làm việc và 01 bộ máy tính. 3.Ngày 05.8.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Trung tâm Công nghệ Đào tạo Trực tuyến về việc cần bơm mực cho máy in Hp LaserJet P1102. 4.Ngày 05.8.2013 Phòng QTTB kiểm kê Tài sản tại các phòng/ban: Khoa Mạng máy tính và Truyền thông...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 29.7.2013 đến 04.8.2013

1.Ngày 29.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Thư viện về việc cấp 02 bình mực Toner Cartridge cho máy Photocopy Fujixerox5010 2.Ngày 29.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin về việc sửa chữa, bảo trì máy lạnh các phòng thực hành C111, C302. 3.Ngày 29.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin về việc cần sửa chữa máy tính Acer, model: Veriton VM2610G và màn hình FPT Elead 18.5” 4.Ngày 29.7.2013 Phòng QTTB bàn giao 01...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 22.7.2013 đến 28.7.2013

1.Ngày 22.7.2013 Phòng QTTB gởi thông báo mời thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị phòng LAB Anh văn. 2.Ngày 22.7.2013 Phòng QTTB tổng hợp minh chứng, làm báo cáo trình Đại học Quốc gia về chương trình CDIO. 3.Ngày 23.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Trung tâm Công nghệ Đào tạo Trực tuyến về việc sửa máy chiếu Panasonic PT-LB75 4.Ngày 23.7.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ về việc sửa chữa máy chiếu Panasonic PT-LB75. 5. Ngày 23.7.2013 Phòng QTTB lên kế hoạch kiểm kê tài...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 15.7.2013 đến 21.7.2013

1.Ngày 15.7.2013 Phòng QTTB phối hợp với Ban QLCS lắp ổ khóa tại phòng họp 123 phục vụ công tác chấm bài thi đại học. 2.Ngày 15.7.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp lắp đặt bảng tên mới tại các phòng học ở nhà A. 3.Ngày 16.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Văn phòng Đoàn Thanh niên về việc sửa máy lọc nước. 4.Ngày 16.7.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ về việc sửa chữa máy lọc nước 5.Ngày 16.7.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp lắp đặt bảng tên mới tại các...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 08.7.2013 đến 14.7.2013

1.Ngày 08.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Thư viện về việc lắp path và ổ khóa cửa. 2.Ngày 08.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Tổ chức Hành chính về việc cấp 04 ghế ngồi. 3.Ngày 08.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc bảo trì và sửa chữa máy Cassette. 4.Ngày 08.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin về việc gắn các bảng tên mới thay cho các bảng tên cũ không còn phù hợp. 5.Ngày 08.7.2013 Phòng QTTB liên lạc...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 01.7.2013 đến 07.7.2013

1.Ngày 01.7.2013 Phòng QTTB bàn giao hộp mực HP LaserJet MFP cho phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN 2.Ngày 01.7.2013 Phòng QTTB bàn giao khóa cửa và path cửa cho Ban Quản lý Cơ sở 3.Ngày 01.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Công tác Sinh viên về việc thay ổ khóa mới cho phòng 103-Phòng Y tế 4.Ngày 01.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận thẻ nhân viên từ nhà cung cấp và kiểm tra thông tin in trên thẻ. 5.Ngày 01.7.2013 Phòng QTTB bàn giao thẻ nhân viên cho phòng TCHC 6.Ngày 01.7.2013 Phòng QTTB tiếp...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 24.6.2013 đến 30.6.2013

1.Ngày 24.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Phòng Đào tạo Đại học về việc cần cấp Cartridge mới cho máy in HP Laser P2015 dn 2.Ngày 24.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của TT Công nghệ Đào tạo Trực tuyến về việc cần cấp một số thiết bị phục vụ giảng dạy hệ Cao học 3.Ngày 24.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận bảng thông báo từ nhà cung cấp Bình Đông 4.Ngày 24.6.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp mua ổ khóa mới theo đề nghị của Ban QLCS 5.Ngày 24.6.2013 Phòng QTTB phối hợp với bộ môn...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo