Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019

 

 1. Ngày 02/12/2019 phòng QTTB tiến hành thay dây HDMI cho phòng E1.4.
 2. Ngày 02/12/2019 phòng QTTB tiến hành thay dây VGA cho GĐ2.
 3. Ngày 02/12/2019 phòng QTTB tiến hành thay máy chiếu cho GĐ2.
 4. Ngày 03/12/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong cửa ra vào phòng E2.3.
 5. Ngày 03/12/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao CP 16A cho ban QLCS.
 6. Ngày 04/12/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 08 đầu chuyển DVI sang VGA cho Khoa KTMT.
 7. Ngày 04/12/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 07 bộ kit DE2 và 30 bộ nguồn hỏng từ Khoa KTMT.
 8. Ngày 05/12/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 bộ kit DE2 và 30 bộ nguồn cho Khoa KTMT.
 9. Ngày 05/12/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao CP 20 bóng Led tròn cho ban QLCS.
 10. Ngày 06/12/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao CP 16A cho ban QLCS.
 11. Ngày 06/12/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 dây chuyển Type B cho Khoa KTMT.
 12. Ngày 06/12/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 chai Silicon cho phòng DL&CNTT.