Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019

 

 1. Ngày 21/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 ghế bố từ phòng SĐH&KHCN.
 2. Ngày 21/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy photocopy từ phòng SĐH&KHCN.
 3. Ngày 22/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 03 máy casset từ phòng SĐH&KHCN.
 4. Ngày 23/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 thùng sắt từ phòng SĐH&KHCN.
 5. Ngày 23/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 đầu chuyển HDMI sang VGA cho khoa KTMT.
 6. Ngày 23/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 máy chiếu và màn chiếu cho Văn phòng các CTĐB.
 7. Ngày 24/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 06 đầu chuyển DVI sang VGA cho khoa KTMT.
 8. Ngày 25/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao CP 25A cho ban QLCS.
 9. Ngày 25/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao tủ âm thanh cho phòng TCHC.
 10. Ngày 25/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 85A cho Văn phòng Đảng ủy.
 11. Ngày 25/10/2019 phòng QTTB tiến hành lắp đặt bảng tên phòng cho Văn phòng Khoa KHMT.
 12. Ngày 25/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao cầu dao đảo 60A cho ban QLCS.
 13. Ngày 25/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bóng đèn 0.6m cho ban QLCS.