Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019

 

 1. Ngày 28/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao dây xịt và vòi xịt cho ban QLCS.
 2. Ngày 28/10/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa tay vịn thang máy nhà B.
 3. Ngày 28/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 85A cho Văn phòng Đảng ủy.
 4. Ngày 28/10/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng D101&D103.
 5. Ngày 29/10/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C108.
 6. Ngày 30/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP cho Văn phòng Đảng ủy.
 7. Ngày 30/10/2019 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường dây điện cho phòng A120.
 8. Ngày 30/10/2019 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành sửa chữa xong bồn chứa nước bàn cầu toilet nam trệt cạnh Thư viện.
 9. Ngày 31/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình Dell cho Văn phòng Công đoàn.
 10. Ngày 31/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình FPT Elead từ Văn phòng Công đoàn.
 11. Ngày 01/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 06 đế gác vòi xịt vệ sinh cho ban QLCS.