Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019

 

 1. Ngày 14/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 CP 32A cho ban QLCS.
 2. Ngày 15/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình Samsung 17” từ phòng QHĐN.
 3. Ngày 16/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình Dell 18.5” cho phòng QHĐN.
 4. Ngày 16/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 dây chuyển HDMI cho Khoa KTMT.
 5. Ngày 16/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao màn hình Dell cho Khoa MMT&TT.
 6. Ngày 16/10/2019 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường dây điện cho phòng E2.2.
 7. Ngày 16/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi màn hình Acer từ Khoa MMT&TT
 8. Ngày 17/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy photocopy cho phòng SĐH&KHCN.
 9. Ngày 17/10/2019 phòng QTTB tiến hành trám chân đế bồn cầu cho toilet nữ tầng 2 nhà C.
 10. Ngày 17/10/2019 phòng QTTB tiến hành thay 02 tăng phô cho toilet nữ tầng 2 nhà C.
 11. Ngày 18/10/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 máy chiếu Panasonic cho phòng B6.08.
 12. Ngày 18/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 20 bộ máy tính cho Văn phòng ĐTN.
 13. Ngày 18/10/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 máy chiếu BenQ cho phòng C310.