Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 30/09/2019 đến ngày 06/10/2019

 

 1. Ngày 30/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng TCHC.
 2. Ngày 30/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP1152 cho phòng KHTC.
 3. Ngày 30/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 kềm và dây rút cho phòng DL&CNTT.
 4. Ngày 01/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 mic Boss cho ban QLCS.
 5. Ngày 01/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 đầu khóa nước 21 cho ban QLCS.
 6. Ngày 02/10/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa rèm phòng E5.2 và E5.4.
 7. Ngày 02/10/2019 phòng QTTB tiến hành thay 02 tăng phô phòng E5.2
 8. Ngày 03/10/2019 phòng QTTB tiến hành thay 02 pen hơi cửa phòng E5.2
 9. Ngày 03/10/2019 phòng QTTB tiến hành lắp đặt ổ cắm điện phòng C112.
 10. Ngày 04/10/2019 phòng QTTB tiến hành lắp đặt ổ cắm điện phòng C107.
 11. Ngày 04/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in Canon 2900 cho Văn phòng ĐTN.
 12. Ngày 04/10/2019 phòng QTTB tiến hành thay 18 bóng đèn cho các phòng máy nhà C.