Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019

 

 1. Ngày 07/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 08 máy casset cho ban QLCS.
 2. Ngày 07/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình Dell 18.5” cho Khoa MMT&TT.
 3. Ngày 07/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình Acer 21.5” từ Khoa MMT&TT.
 4. Ngày 07/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 09 bóng đèn led tròn cho ban QLCS.
 5. Ngày 07/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 30 kg vôi cho ban QLCS.
 6. Ngày 07/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bộ chia HDMI và VGA cho ban QLCS.
 7. Ngày 08/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 dây âm thanh cho phòng SĐH&KHCN.
 8. Ngày 09/10/2019 phòng QTTB tiến hành thay tay nắm cửa cho phòng E8.2.
 9. Ngày 09/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP 1102 cho phòng E1.4.
 10. Ngày 10/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNĐPT.
 11. Ngày 10/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 máy casset cho phòng SĐH&KHCN.
 12. Ngày 11/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao thùng sắt cho phòng SĐH&KHCN.
 13. Ngày 11/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu Panasonic cho ban QLCS.
 14. Ngày 11/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy chiếu Panasonic hỏng từ ban QLCS.
 15. Ngày 11/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 máy tính Dell cho khoa KTMT.
 16. Ngày 11/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy tính Imac cho khoa KTMT.
 17. Ngày 11/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bộ xả bồn tiểu cho ban QLCS.
 18. Ngày 11/10/2019 phòng QTTB tiến hành thay tay nắm cửa cho phòng E9.6.
 19. Ngày 11/10/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C108.