Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018

Ngày 17/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 337 cho phòng TNĐPT. Ngày 17/12/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng A115. Ngày 17/12/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A108. Ngày 18/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tụ quạt cho ban QLCS. Ngày 18/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 18/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực máy photocopy Xerox 5070 cho Thư viện. Ngày 19/12/...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo