Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022

 

  1. Ngày 14/02/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy bơm nước nhà C.
  2. Ngày 15/02/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bộ máy tính HP cho Bộ môn Toán lý.
  3. Ngày 16/02/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 85A cho phòng KHTC.
  4. Ngày 16/02/2022 phòng QTTB tiến hành thay thế bàn phím cho Khoa KH&KTTT.
  5. Ngày 17/02/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 337 cho phòng TNĐPT.
  6. Ngày 17/02/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 13 phòng học nhà C cho ban QLCS.
  7. Ngày 18/02/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi 18 bộ máy tính từ Thư viện.
  8. Ngày 18/02/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy in phòng QHĐN.