Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022

 

 1. Ngày 21/02/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy bơm nước nhà A.
 2. Ngày 21/02/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 thiết bị Cambium cho phòng DL&CNTT.
 3. Ngày 22/02/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực cho phòng TTPC.
 4. Ngày 22/02/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng Tuyển sinh.
 5. Ngày 22/02/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình HP 18.5” cho phòng QHĐN.
 6. Ngày 23/02/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình HP 18.5” từ phòng QHĐN.
 7. Ngày 23/02/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi phòng C101 từ ban QLCS.
 8. Ngày 23/02/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng SĐH.
 9. Ngày 24/02/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 bộ máy tính từ phòng TTPC.
 10. Ngày 24/02/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 94 pin sạc cho ban QLCS.
 11. Ngày 24/02/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao Tivi box cho Thư viện.
 12. Ngày 25/02/2022 phòng QTTB tiến hành lắp đặt Tivi 65” cho phòng Tuyển sinh.
 13. Ngày 25/02/2022 phòng QTTB tiến hành lắp đặt Tivi 65” cho Thư viện.
 14. Ngày 25/02/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP1102 cho phòng TTPC.