Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/03/2022

 

 1. Ngày 28/02/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh nhà A.
 2. Ngày 28/02/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 78A cho phòng QHĐN.
 3. Ngày 28/02/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 box Tivi cho Thư viện.
 4. Ngày 28/02/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 16 ổ khoá cho ban QLCS.
 5. Ngày 01/03/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 chai CR7 cho ban QLCS.
 6. Ngày 01/03/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 06 dây tín hiệu cho ban QLCS.
 7. Ngày 01/03/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng TTPC&BĐCL.
 8. Ngày 02/03/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 tủ hồ sơ từ phòng CTSV.
 9. Ngày 02/03/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 tủ hồ sơ từ Văn phòng Đảng uỷ.
 10. Ngày 03/03/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao adapter máy quét thẻ sinh viên khu C.
 11. Ngày 03/03/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao amply phòng C316.
 12. Ngày 03/03/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong toilet và phòng kho cho ban QLCS.
 13. Ngày 03/03/2022 phòng QTTB tiến hành lắp đặt tủ điện tầng 2 nhà C.
 14. Ngày 03/03/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp keo dán ống nước cho ban QLCS.
 15. Ngày 04/03/2022 phòng QTTB  phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sơn phòng C102,C104.
 16. Ngày 04/03/2022 phòng QTTB  tiến hành lắp đặt 04 bóng đèn cầu thang Thư viện.