Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 07/03/2022 đến ngày 13/03/2022

 

 1. Ngày 07/03/2022 phòng QTTB tiến hành thay dây  HDMI dài cho tivi bảo vệ nhà E.
 2. Ngày 07/03/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành đấu nối cáp ngầm nhà E.
 3. Ngày 07/03/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng B3.01.
 4. Ngày 08/03/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy nước uống sinh viên các toà nhà.
 5. Ngày 09/03/2022 phòng QTTB tiến hành lắp đặt Tivi cho VPĐ.
 6. Ngày 10/03/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng A108.
 7. Ngày 10/03/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng A118.
 8. Ngày 10/03/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa màn hình điều khiển máy lạnh trung tâm nhà A.
 9. Ngày 10/03/2022 phòng QTTB phối hợp với phòng DL&CNTT tiến hành lắp đặt điện và mạng cho nhà xe.
 10. Ngày 11/03/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 12A cho ban QLCS.
 11. Ngày 11/03/2022 phòng QTTB phối hợp với phòng DL&CNTT tiến hành lắp đặt điện và mạng cho nhà xe.