Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022

 

  1. Ngày 17/01/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng CTSV.
  2. Ngày 17/01/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao bục giảng cho phòng C112,C114.
  3. Ngày 18/01/2022 phòng QTTB tiến hành sửa chữa máy nóng lạnh cho phòng SĐH&KHCN.
  4. Ngày 19/01/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay clock máy lạnh nhánh G2 nhà A.
  5. Ngày 20/01/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành gắn thêm họng lạnh phòng A116.
  6. Ngày 21/01/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 20 bảng tên cho phòng CTSV.