Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 18.11.2013 đến 24.11.2013

1.Ngày 11.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của khoa Khoa học Máy tính về việc sửa chữa 02 máy tính của phòng thí nghiệm

2.Ngày 11.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc sửa máy chiếu phòng C114

3.Ngày 11.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Đào tạo về việc cấp 01 CPU

4.Ngày 11.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng SĐH-KHCN&QHĐN về việc cấp 02 chuột quang máy tính

5.Ngày 11.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của TT CNĐTTT về việc cấp 01 ổ cứng 1TB, 1 bộ sạc pin tự xả và 4 cục pin sạc

6.Ngày 11.11.2013 Phòng QTTB kiểm tra máy chiếu phòng C114

7.Ngày 11.11.2013 Phòng QTTB lắp đặt máy chiếu mới cho phòng C114

8.Ngày 11.11.2013 Phòng QTTB liện hệ với nhà cung cấp về việc bảo hành máy chiếu

9.Ngày 12.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc hỗ trợ máy Cassette phục vụ thi giữa kỳ

10.Ngày 12.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận máy chiếu đã bảo hành từ nhà cung cấp

11.Ngày 12.11.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 CPU cho phòng Đào tạo Đại học

12.Ngày 13.11.2013 Phòng QTTB kiểm tra 02 chuột quang ở phòng SĐH-KHCN&QHĐN

13.Ngày 13.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị về việc bơm mực máy in HP LaserJet P2035dn

14.Ngày 13.11.2013 Phòng QTTB liên hệ với bộ môn Anh văn, trung tâm Công nghệ Đào tạo trực tuyến và phòng Sau Đại học về việc điều động máy Cassette phục vụ thi giữa kỳ

15.Ngày 13.11.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 hộp mực HP LaserJet P2035dn cho phòng Đào tạo

16.Ngày 14.11.2013 Phòng QTTB bàn giao 10 máy Cassette cho Ban Quản lý Cơ sở đề phục vụ thi giữa kỳ

17.Ngày 14.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng Đoàn Thanh niên về việc sửa máy lạnh phòng D103

18.Ngày 14.11.2013 Phòng QTTB kiểm tra 02 CPU bị hư của Khoa Kỹ thuật Máy tính

19.Ngày 14.11.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp sửa máy lạnh ở Văn phòng Đoàn Thanh niên

20.Ngày 15.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng DL&CNTT về việc cấp 02 bàn phím USB

21.Ngày 15.11.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp sửa máy lạnh phòng D103

22.Ngày 15.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của khoa Mạng máy tính & Truyền thông về việc sửa chữa hoặc thay thế màn hình LCD FPT Elead bị hỏng.