Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 28.10.2013 đến 03.11.2013

1.Ngày 28.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin về việc cấp 01 CB khối LS, 2 cực, 40A

2.Ngày 28.10.2013 Phòng QTTB mua sắm thiết bị điện phục vụ công tác lắp đặt phòng máy ELab

3.Ngày 28.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Khoa Khoa học Máy tính về việc sửa máy in

4.Ngày 28.10.2013 Phòng QTTB dán tem kiểm kê tài sản

5.Ngày 29.10.2013 chuẩn bị công văn, giấy tờ phục vụ công tác đón đoàn Kiểm toán

6.Ngày 29.10.2013 Phòng QTTB dán tem kiểm kê tài sản

7.Ngày 29.10.2013 Phòng QTTB lắp đặt thiết bị điện phòng máy Elab

8.Ngày 29.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận 01 bàn họp từ nhà cung cấp

9.Ngày 29.10.2013 Phòng QTTB lắp đặt bàn họp phòng thầy Đỗ Phúc

10.Ngày 30.10.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp sửa bộ ghế Salon phòng thầy Đinh Đức Anh Vũ

11.Ngày 30.10.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 hộp mực Canon 2900 cho Văn phòng Đoàn Thanh niên

12.Ngày 30.10.2013 Phòng QTTB dán tem kiểm kê tài sản

13.Ngày 30.10.2013 Phòng QTTB lắp đặt thiết bị điện phòng máy Elab

14.Ngày 30.10.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp sửa bộ ghế Salon ở phòng thầy Đinh Đức Anh Vũ

15.Ngày 31.10.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Thư viện về việc bơm hộp mực Canon LBP2900

16.Ngày 31.10.2013 Phòng QTTB dán tem kiểm kê tài sản

17.Ngày 31.10.2013 Phòng QTTB lắp đặt thiết bị điện phòng máy ELab

18.Ngày 31.10.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng Công tác Sinh viên

19.Ngày 31.10.2013 Phòng QTTB bàn giao lại bộ ghế Salon đã bảo hành xong cho thầy Đinh Đức Anh Vũ

20.Ngày 01.11.2013 Phòng QTTB bàn giao phòng máy Elab, thiết bị máy tính, máy chiếu, màn chiếu cho phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin