Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 04.11.2013 đến 10.11.2013

1.Ngày 04.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận thông tin của Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin về việc máy lạnh lầu 1 Thư viện bị lỗi.

2.Ngày 04.11.2013 Phòng QTTB liên hệ bảo trì máy lạnh tại lầu 1 Thư viện.

3.Ngày 04.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của ban Quản lý Cơ sở về việc thay 1 CP bị hỏng ở phòng C311 và thay 1 dimer quạt tại phòng giảng viên C204

4.Ngày 04.11.2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty điện lực kiểm tra hệ thống đo đếm

5.Ngày 04.11.2013 Phòng QTTB kiểm tra CP phòng C311 và dimer quạt phòng C204.

6.Ngày 04.11.2013 Phòng QTTB thay thế CP máy chiếu phòng C311.

7.Ngày 04.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Dl&CNTT về việc sửa máy lạnh Funiki và máy lạnh Quality air phòng C310

8.Ngày 04.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận máy Sony VaiO đã bảo hành từ công ty FPT

9.Ngày 04.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng DL&CNTT về việc cấp 03 ổ khóa, 2 cặp path cửa và 50 ổ khóa nhỏ

10.Ngày 04.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa cửa phòng máy A120 (cửa bị kênh rất khó khóa)

11.Ngày 04.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Công tác sinh viên về việc in thẻ cho sinh viên nhập học muộn.

12.Ngày 05.11.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp sửa cửa phòng A120 theo đề nghị của phòng DL&CNTT

13.Ngày 05.11.2013 Phòng QTTB sửa màn hình FPT Elead theo đề nghị của Ban QLCS

14.Ngày 05.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng TCHC về việc in thẻ nhân viên.

15.Ngày 05.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng TCHC về việc bơm 02 hộp mực 05A

16.Ngày 05.11.2013 Phòng QTTB bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng TCHC

17.Ngày 05.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng Đoàn Thanh niên về việc bơm mực máy in LBP3300

18.Ngày 05.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của văn phòng Đoàn Thanh niên về việc sửa ổ khóa phòng D105

19.Ngày 05.11.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp sửa máy in cho Khoa KHMT

20.Ngày 05.11.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp mua dây HDMI theo đề nghị của khoa HTTT

21.Ngày 06.11.2013 Phòng QTTB bàn giao máy in HPLaserJet 1505 đã sửa chữa cho Khoa Khoa học Máy tính

22.Ngày 06.11.2013 Phòng QTTB bàn giao dây HDMI cho Khoa Hệ thống Thông tin

23.Ngày 06.11.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp bơm mực máy in LBP 3300 cho Văn phòng Đoàn Thanh niên

24.Ngày 06.11.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 hộp mực LBP2900 cho Thư viện

25.Ngày 06.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của khoa Kỹ thuật Máy tính về việc sửa máy in HPLaserJet P2055dn

26.Ngày 07.11.2013 Phòng QTTB bàn giao hộp mực LBP3300 cho văn phòng Đoàn thanh niên

27.Ngày 07.11.2013 Phòng QTTB kiểm tra máy in của khoa Khoa học Máy tính

28.Ngày 07.11.2013 Phòng QTTB kiểm tra máy lạnh âm trần nhánh tầng kỹ thuật

29.Ngày 07.11.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp sửa máy in của khoa Khoa học Máy tính

30.Ngày 08.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS về việc trang bị 02 bộ micro cỗ ngỗng không dây để phục vụ cho các sự kiện của trường

31.Ngày 08.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của khoa KTMT về việc mua 20 bộ KIT thực hành DE2 hãng Altera phục vụ cho việc mở rộng phòng thí nghiệm