Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 16.12.2013 đến 22.12.2013

1.Ngày 16.12.2013 Phòng QTTB thay hệ thống CP phòng C108

2.Ngày 16.12.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp về việc bảo hành CPU Veriton Intel Core I3

3.Ngày 16.12.2013 Phòng QTTB thay thế 02 bóng đèn bị hỏng ở phòng Phó Hiệu trưởng Nguyễn Hoàng Tú Anh

4.Ngày 17.12.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Đào tạo Đại học về việc bơm mực máy in HP LaserJet P2035

5.Ngày 17.12.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 hộp mực HP LaserJet P2035 cho phòng Đào tạo Đại học

6.Ngày 17.12.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc liên hệ với đơn vị bảo trì sửa 12 van bồn tiểu bị hỏng

7.Ngày 18.12.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Kế hoạch Tài chính về việc bơm mực máy in HP LaserJet M1522nf

8.Ngày 18.12.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS về việc cấp 01 bộ chia tín hiệu VGA và 01 dây tín hiệu Audio

9.Ngày 18.12.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp về việc cấp 01 bộ chia tín hiệu VGA và 01 dây tín hiệu Audio

10.Ngày 18.12.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 hộp mực cho phòng Kế hoạch Tài chính

11.Ngày 19.12.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 bộ chia tín hiệu VGA và 01 dây tín hiệu Audio cho Ban QLCS

12.Ngày 19.12.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Thư viện về việc thay 01 drum cartridge máy photocopy

13.Ngày 19.12.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp mua drum cartridge máy photocopy

14.Ngày 20.12.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Đào tạo Đại học về việc cấp hộp mực 53A

15.Ngày 20.12.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 drum cartridge cho Thư viện