Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 14/03/2022 đến ngày 20/03/2022 (18/03/2022)
Ngày 14/03/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao màn hình điều khiển máy lạnh trung tâm nhà A cho ban QLCS. Ngày 14/03/2022 phòng QTTB tiến hành lắp đặt bath cửa cho phòng máy nhà B. Ngày 15/03/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 17 bảng tên cho phòng QHĐN. Ngày 15/03/2022 phòng QTTB tiến hành thay máy...

Trang