Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 16/09/2019 đến ngày 22/09/2019 (23/09/2019)
Ngày 16/09/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay xong 10 dây cáp thang máy nhà E. Ngày 16/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao ổ cắm điện cho phòng ĐTĐH. Ngày 16/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 20 quạt treo tường cho ban QLCS. Ngày 17/09/2019 phòng QTTB phối hợp với ban...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 09/09/2019 đến ngày 15/09/2019 (16/09/2019)
Ngày 09/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 cặp loa cho ban QLCS. Ngày 09/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng ĐTĐH. Ngày 10/09/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa pen hơi cửa cho phòng ĐTĐH. Ngày 10/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao ổ cắm điện và vít cho phòng DL...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 03/09/2018 đến ngày 08/09/2019 (09/09/2019)
Ngày 03/09/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt bảng chữ tên trường nhà E. Ngày 03/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 03/09/2019 phòng QTTB phối hợp với phòng TCHC tiến hành treo tranh phòng E1.1. Ngày 03/09/2019 phòng QTTB...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 26/08/2019 đến ngày 31/08/2019 (03/09/2019)
Ngày 26/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 26/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng TCHC. Ngày 27/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 27/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 19/08/2019 đến ngày 25/08/2019 (26/08/2019)
Ngày 19/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì thang máy nhà B. Ngày 19/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 bộ âm thanh cho ban QLCS. Ngày 20/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 08 nẹp cho ban QLCS. Ngày 20/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu...

Trang