Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 26/08/2019 đến ngày 31/08/2019 (03/09/2019)
Ngày 26/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 26/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng TCHC. Ngày 27/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 27/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 19/08/2019 đến ngày 25/08/2019 (26/08/2019)
Ngày 19/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì thang máy nhà B. Ngày 19/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 bộ âm thanh cho ban QLCS. Ngày 20/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 08 nẹp cho ban QLCS. Ngày 20/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 12/08/2019 đến ngày 18/08/2019 (20/08/2019)
Ngày 12/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 12/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP 1102 cho Trung tâm Anh ngữ. Ngày 13/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 13/08/2019 phòng QTTB tiến...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 05/08/2019 đến ngày 11/08/2019 (13/08/2019)
Ngày 05/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A209. Ngày 05/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 21 hộp mực máy in thẻ cho phòng CTSV. Ngày 05/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho Văn phòng ĐTN. Ngày 05/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 29/07/2018 đến ngày 04/08/2019 (05/08/2019)
Ngày 29/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A217. Ngày 29/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà A. Ngày 30/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 micro và dây nối cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 30/07/2019...

Trang