Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 30/09/2019 đến ngày 06/10/2019 (07/10/2019)
Ngày 30/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng TCHC. Ngày 30/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP1152 cho phòng KHTC. Ngày 30/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 kềm và dây rút cho phòng DL&CNTT. Ngày 01/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 mic Boss cho...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 23/09/2019 đến ngày 29/09/2019 (01/10/2019)
Ngày 23/09/2019 phòng QTTB tiến hành lắp quạt treo tường cho tầng 4 nhà B. Ngày 23/09/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt bảng nội quy bãi xe. Ngày 24/09/2019 phòng QTTB tiến hành thay dây HDMI cho phòng E4.3 nhà E. Ngày 24/09/2019 phòng QTTB tiến hành thay dây HDMI cho...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 16/09/2019 đến ngày 22/09/2019 (23/09/2019)
Ngày 16/09/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay xong 10 dây cáp thang máy nhà E. Ngày 16/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao ổ cắm điện cho phòng ĐTĐH. Ngày 16/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 20 quạt treo tường cho ban QLCS. Ngày 17/09/2019 phòng QTTB phối hợp với ban...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 09/09/2019 đến ngày 15/09/2019 (16/09/2019)
Ngày 09/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 cặp loa cho ban QLCS. Ngày 09/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng ĐTĐH. Ngày 10/09/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa pen hơi cửa cho phòng ĐTĐH. Ngày 10/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao ổ cắm điện và vít cho phòng DL...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 03/09/2018 đến ngày 08/09/2019 (09/09/2019)
Ngày 03/09/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt bảng chữ tên trường nhà E. Ngày 03/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 03/09/2019 phòng QTTB phối hợp với phòng TCHC tiến hành treo tranh phòng E1.1. Ngày 03/09/2019 phòng QTTB...

Trang