Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019 (25/10/2019)
Ngày 21/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 ghế bố từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 21/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy photocopy từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 22/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 03 máy casset từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 23/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 thùng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019 (21/10/2019)
Ngày 14/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 CP 32A cho ban QLCS. Ngày 15/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình Samsung 17” từ phòng QHĐN. Ngày 16/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình Dell 18.5” cho phòng QHĐN. Ngày 16/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 dây chuyển...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019 (14/10/2019)
Ngày 07/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 08 máy casset cho ban QLCS. Ngày 07/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình Dell 18.5” cho Khoa MMT&TT. Ngày 07/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình Acer 21.5” từ Khoa MMT&TT. Ngày 07/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 30/09/2019 đến ngày 06/10/2019 (07/10/2019)
Ngày 30/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng TCHC. Ngày 30/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP1152 cho phòng KHTC. Ngày 30/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 kềm và dây rút cho phòng DL&CNTT. Ngày 01/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 mic Boss cho...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 23/09/2019 đến ngày 29/09/2019 (01/10/2019)
Ngày 23/09/2019 phòng QTTB tiến hành lắp quạt treo tường cho tầng 4 nhà B. Ngày 23/09/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt bảng nội quy bãi xe. Ngày 24/09/2019 phòng QTTB tiến hành thay dây HDMI cho phòng E4.3 nhà E. Ngày 24/09/2019 phòng QTTB tiến hành thay dây HDMI cho...

Trang