Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 22/03/2021 đến ngày 28/03/2021 (29/03/2021)
Ngày 22/03/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy bơm chữa cháy nhà A và B. Ngày 22/03/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in Canon 2900 cho phòng TCHC. Ngày 23/03/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay 02 vòi phun chữa cháy nhà E. Ngày 24/03/2021...

Trang