Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019 (04/11/2019)
Ngày 28/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao dây xịt và vòi xịt cho ban QLCS. Ngày 28/10/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa tay vịn thang máy nhà B. Ngày 28/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 85A cho Văn phòng Đảng ủy. Ngày 28/10/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019 (28/10/2019)
Ngày 21/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 ghế bố từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 21/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy photocopy từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 22/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 03 máy casset từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 23/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 thùng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019 (25/10/2019)
Ngày 21/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 ghế bố từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 21/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy photocopy từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 22/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 03 máy casset từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 23/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 thùng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019 (21/10/2019)
Ngày 14/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 CP 32A cho ban QLCS. Ngày 15/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình Samsung 17” từ phòng QHĐN. Ngày 16/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình Dell 18.5” cho phòng QHĐN. Ngày 16/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 dây chuyển...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019 (14/10/2019)
Ngày 07/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 08 máy casset cho ban QLCS. Ngày 07/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình Dell 18.5” cho Khoa MMT&TT. Ngày 07/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình Acer 21.5” từ Khoa MMT&TT. Ngày 07/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao...

Trang