Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ 01/5/2017 đến 07/5/2017

Ngày 03/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 03/05/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa quạt hút phòng A109. Ngày 03/05/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình LCD Samsung 17” từ phòng ĐTĐH. Ngày 03/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình LCD Acer 18.5” cho phòng ĐTĐH. Ngày 03/05/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 dimer quạt phòng C105. Ngày 04/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 24/4/2017 đến 30/4/2017

Ngày 24/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 24/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy photocopy 3391 cho phòng KHTC. Ngày 24/04/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 tivi LG 55” từ ban QLCS. Ngày 25/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 25/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng KHTC. Ngày 25/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 17/4/2017 đến 23/4/2017

Ngày 17/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 17/04/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy in HP Laser Jet 2055 cho phòng KHTC. Ngày 18/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 18/04/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C207. Ngày 19/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 10/4/2017 đến 16/4/2017

Ngày 10/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 10/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 78A cho Trung tâm Anh ngữ. Ngày 10/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 78A cho phòng TCHC. Ngày 10/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng KHTC. Ngày 11/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 11/04/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong rèm phòng E7.6...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 03/4/2017 đến 09/4/2017

Ngày 03/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 03/04/2017 phòng QTTB tiến hành làm đường dây điện cho máy bơm nước nhà B. Ngày 03/04/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy Thư viện. Ngày 04/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 04/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 ổ cắm điện cho phòng DL&CNTT. Ngày 04/04/2017 phòng QTTB tiến hành...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 27/3/2017 đến 02/4/2017

Ngày 27/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 27/03/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực phòng TNHTTT. Ngày 27/03/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường ống dẫn nước cho nhà B. Ngày 27/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà C. Ngày 27/03/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 Laptop Dell cho phòng ĐTĐH. Ngày 27/03/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 Laptop Dell cho Bộ môn KH&KTTT...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 20/3/2017 đến 26/3/2017

Ngày 20/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 20/03/2017 phòng QTTB tiến hành treo tranh và thay pin đồng hồ cho phòng A119. Ngày 21/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 21/03/2017 phòng QTTB tiến hành khảo sát đường ống cấp nước thủy cục khu nhà B. Ngày 21/03/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 25 bảng tên từ phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 22/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 13/3/2017 đến 19/3/2017

Ngày 13/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 13/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng A115,A117,A119,A121. Ngày 13/03/2017 phòng QTTB tiến hành thay pin đồng hồ phòng A115. Ngày 13/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy nước uống sinh viên tầng 3 nhà C. Ngày 14/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 14/03/...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 06/3/2017 đến 12/3/2017

Ngày 06/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 06/03/2017 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành lắp đặt quạt treo tường cho phòng C107,C103,C114,C205,C206,C305. Ngày 06/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng A207,A209,A213,A215,A319. Ngày 06/03/2017 phòng QTTB tiến hành thay bánh xe ghế ngồi phòng A313. Ngày 07/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 27/02/2016 đến 05/03/2017

Ngày 27/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 27/02/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 4 khu nhà E. Ngày 27/02/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 1.2m cho phòng A207. Ngày 28/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 28/02/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh Thư viện khu nhà A. Ngày 01/03/2017 phòng QTTB...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo