Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 29/04/2019 đến ngày 05/05/2019

Ngày 02/05/2019 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành lắp đặt đường dây điện ra nhà xe. Ngày 03/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 03/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay tấm kính phí sau nhà phục vụ sinh viên. Ngày 03/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành gia cố đường ống nước thủy cục dưới lớp bê tông khu vực trước cổng nhà C .

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 22/04/2019 đến ngày 28/04/2019

Ngày 22/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 0.5A cho Thầy Phúc. Ngày 22/04/2019 phòng QTTB tiến hành thay khóa cửa cho phòng QHĐN. Ngày 23/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính dell cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 23/04/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy tính Pentium D từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 24/04/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 07 ghế từ ban QLCS. Ngày 24/04/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A305. Ngày 24/04/2019 phòng QTTB...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 16/04/2019 đến ngày 21/04/2019

Ngày 16/04/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn cho phòng ĐTĐH. Ngày 16/04/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 16/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao bộ nguồn cho phòng DL&CNTT. Ngày 17/04/2019 phòng QTTB tiến hành thay bóng đèn cho Văn phòng ĐTN. Ngày 17/04/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy Thư viện. Ngày 18/04/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh Văn...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 09/04/2019 đến ngày 14/04/2019

Ngày 08/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH. Ngày 08/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính Dell vostro cho phòng ĐTĐH. Ngày 09/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính Dell vostro cho Văn phòng Đảng ủy. Ngày 09/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH. Ngày 10/04/2019 phòng QTTB tiến hành thay tay nắm cửa sổ phòng E10.8, hành lang cửa sổ lầu 10 nhà E. Ngày 10/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 01/04/2019 đến ngày 05/04/2019

Ngày 01/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tủ hồ sơ cho Hội cụ chiến binh. Ngày 01/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bảng tên phòng cho Hội cụ chiến binh. Ngày 01/04/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C. Ngày 01/04/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A1B2. Ngày 01/04/2019 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS sửa chữa cửa phòng C112. Ngày 02/04/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành tháo...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 25/03/2019 đến ngày 31/03/2019

Ngày 25/03/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A115. Ngày 25/03/2019 phòng QTTB tiến hành lắp máy chiếu Panasonic cho phòng B804. Ngày 25/03/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C. Ngày 26/03/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà D. Ngày 26/03/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C. Ngày 27/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 card màn hình cho phòng...

Công việc phòng QTTB xử lý từ gày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019

Ngày 18/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính Imac cho thầy Khang. Ngày 18/03/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu và màn chiếu từ Văn phòng ĐTN. Ngày 19/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP 1522dnf cho ban QLCS. Ngày 19/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao màn hình FPT cho phòng CTSV. Ngày 19/03/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi màn hình samsung cho phòng CTSV. Ngày 19/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 dây HDMI 20m cho phòng DL&CNTT. Ngày 19/03/2019...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 11/03/2019 đến ngày 17/03/2019

Ngày 11/03/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành diệt mối phòng C114. Ngày 11/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu BenQ phòng C214. Ngày 11/03/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy chiếu BenQ hỏng phòng C214. Ngày 12/03/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi màn hình Samsung LCD 17” từ phòng KHTC. Ngày 12/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao màn hình Dell LCD 18.5” cho phòng KHTC. Ngày 13/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu Panasonic cho Ban QLCS. Ngày 13/03/...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 04/03/2019 đến ngày 10/03/2019

Ngày 04/03/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng A111. Ngày 04/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy nước uống nóng lạnh Kangaroo cho phòng TCHC. Ngày 04/03/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy photocopy phòng KHTC. Ngày 05/03/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy nước uống từ phòng TCHC. Ngày 05/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho Thư viện. Ngày 05/03/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa rèm phòng E7.1. Ngày 05/03/2019 phòng...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 04/03/2019 đến ngày 10/03/2019

Ngày 04/03/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng A111. Ngày 04/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy nước uống nóng lạnh Kangaroo cho phòng TCHC. Ngày 04/03/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy photocopy phòng KHTC. Ngày 05/03/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy nước uống từ phòng TCHC. Ngày 05/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho Thư viện. Ngày 05/03/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa rèm phòng E7.1. Ngày 05/03/2019 phòng...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo