Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 10/06/2019 đến ngày 16/06/2019

Ngày 10/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao thẻ và mực in cho phòng CTSV. Ngày 11/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành diệt mối khu vực nhà phục vụ sinh viên. Ngày 10/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu Panasonic cho ban QLCS. Ngày 11/06/2019 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn 0.6m cho phòng ĐTĐH. Ngày 11/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 cuộn dây điện 6.0 cho ban QLCS. Ngày 11/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH. Ngày 11...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 04/06/2019 đến ngày 09/06/2019

Ngày 03/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 03/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính Dell cho phòng ĐTĐH. Ngày 03/06/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy tính FPT từ phòng ĐTĐH. Ngày 04/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 04/06/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa 07 thùng rác chân sắt khuôn viên trường. Ngày 04/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bộ đấu nối cáp quang. Ngày 04/06/...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 27/05/2019 đến ngày 02/06/2019

Ngày 27/05/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 bản tên từ phòng QHĐN. Ngày 28/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 ghế và bàn làm việc cho Tổ bảo vệ. Ngày 28/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao ổ cắm điện cho Văn phòng ĐTN. Ngày 28/05/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 ghế và bàn làm việc từ Tổ bảo vệ. Ngày 29/05/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa pen cửa ra vào phòng A125. Ngày 29/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A1A7. Ngày 30/05/2019...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019

Ngày 20/05/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 ghế bố từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 21/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu BenQ cho Giảng đường 1. Ngày 21/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máng đèn 1.2m cho Ban QLCS. Ngày 21/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 06 tấm La phông cho Ban QLCS. Ngày 21/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 dây chuyển HDMI cho Ban QLCS. Ngày 22/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 30 dây âm thanh cho Ban QLCS. Ngày 23/05/2019 phòng QTTB tiến...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 13/05/2019 đến ngày 19/05/2019

Ngày 13/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A120. Ngày 13/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh sumikura Thư viện. Ngày 14/05/2019 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn phòng A116. Ngày 14/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 máy cassete cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 14/05/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa quạt treo tường toilet nam tầng 2 (CLC) . Ngày 15/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 ổ cắm điện...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 06/05/2019 đến ngày 12/05/2019

Ngày 06/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 06/05/2019 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn phòng A118. Ngày 06/05/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng A107. Ngày 07/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 07/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A120. Ngày 07/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 thùng sắt cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 08/...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 29/04/2019 đến ngày 05/05/2019

Ngày 02/05/2019 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành lắp đặt đường dây điện ra nhà xe. Ngày 03/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 03/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay tấm kính phí sau nhà phục vụ sinh viên. Ngày 03/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành gia cố đường ống nước thủy cục dưới lớp bê tông khu vực trước cổng nhà C .

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 22/04/2019 đến ngày 28/04/2019

Ngày 22/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 0.5A cho Thầy Phúc. Ngày 22/04/2019 phòng QTTB tiến hành thay khóa cửa cho phòng QHĐN. Ngày 23/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính dell cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 23/04/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy tính Pentium D từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 24/04/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 07 ghế từ ban QLCS. Ngày 24/04/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A305. Ngày 24/04/2019 phòng QTTB...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 16/04/2019 đến ngày 21/04/2019

Ngày 16/04/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn cho phòng ĐTĐH. Ngày 16/04/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 16/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao bộ nguồn cho phòng DL&CNTT. Ngày 17/04/2019 phòng QTTB tiến hành thay bóng đèn cho Văn phòng ĐTN. Ngày 17/04/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy Thư viện. Ngày 18/04/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh Văn...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 09/04/2019 đến ngày 14/04/2019

Ngày 08/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH. Ngày 08/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính Dell vostro cho phòng ĐTĐH. Ngày 09/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính Dell vostro cho Văn phòng Đảng ủy. Ngày 09/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH. Ngày 10/04/2019 phòng QTTB tiến hành thay tay nắm cửa sổ phòng E10.8, hành lang cửa sổ lầu 10 nhà E. Ngày 10/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo