Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ 11/12/2017 đến 17/12/2017

Ngày 11/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng CTSV. Ngày 11/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Bộ môn Anh văn. Ngày 11/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Bộ môn Toán lý. Ngày 11/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa KHMT. Ngày 11/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng TNĐPT. Ngày 12/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 49A cho phòng QHĐN. Ngày 12/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 04/12/2017 đến 10/12/2017

Ngày 04/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực Canon 337 cho phòng A109. Ngày 04/12/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m cho phòng A106. Ngày 04/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng QHĐN. Ngày 04/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng VPĐTN. Ngày 05/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng SĐH&KHCN. Ngày 05/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng ĐTĐH. Ngày 05/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng TTPC&...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 27/11/10/2017 đến 03/12/2017

Ngày 27/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in 0.5A cho phòng CTSV. Ngày 27/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy tính Acer cho phòng DL&CNTT. Ngày 27/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in 0.5A cho phòng ĐTĐH. Ngày 27/11/2017 phòng QTTB tiến hành thay thế tay nắm cửa tầng 3 nhà E. Ngày 27/11/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A110. Ngày 27/11/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy nước uống...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 20/11/2017 đến 26/11/2017

Ngày 20/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in 0.5A cho phòng TCHC. Ngày 21/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in LBP151 cho phòng TNATTT. Ngày 21/11/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 01 máy chiếu và màn chiếu cho phòng A301. Ngày 22/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 máy chiếu Panasonic và 02 màn chiếu cho ban QLCS. Ngày 22/11/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 01 máy chiếu và màn chiếu cho phòng A309. Ngày 23/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bàn...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 13/11/2017 đến 19/11/2017

Ngày 13/11/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 13/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 máy tính HP và Dell cho phòng DL&CNTT. Ngày 13/11/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 bộ máy tính FPT Elead từ phòng DL&CNTT. Ngày 13/11/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 1.2m cho nhà E. Ngày 14/11/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 14/11/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 06/11/2017 đến 12/11/2017

Ngày 06/11/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 06/11/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m phòng A109. Ngày 06/11/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa điện phòng C310. Ngày 06/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in HP1102 cho phòng thầy Đảm. Ngày 07/11/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 07/11/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 10 máy casset từ ban QLCS. Ngày 07/11...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 30/10/2017 đến 05/11/2017

Ngày 30/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 30/10/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy tính FPT Elead từ phòng ĐTĐH. Ngày 30/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy tính HP cho phòng ĐTĐH. Ngày 30/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 CP 25A cho Ban QLCS. Ngày 31/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 31/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 máy tính Acer và 02 Switch...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 23/10/2017 đến 29/10/2017

Ngày 23/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 23/10/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 03 máy catsset từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 23/10/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng TCHC. Ngày 23/10/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà E. Ngày 24/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 24/10/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 06 cột dây...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 16/10/2017 đến 22/10/2017

Ngày 16/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 16/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 thùng sắt cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 16/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 cây kéo và 15 thẻ đeo cho phòng TCHC. Ngày 17/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 17/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 bộ xả bồn tiểu cho ban QLCS. Ngày 18/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 09/10/2017 đến 15/10/2017

Ngày 09/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 09/10/2017 phòng QTTB tiến hành thay 10 bóng led tròn hành lang nhà A. Ngày 09/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 kiềm bấm mạng và 02 thùng cab mạng cho khoa MMT&TT. Ngày 09/10/2017 phòng QTTB tiến hành lắp dây kẽm hàng rào nhà xe. Ngày 10/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 10/10/2017 phòng QTTB tiến hành thay tụ quạt phòng C109...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo