Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 22/03/2021 đến ngày 28/03/2021

Ngày 22/03/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy bơm chữa cháy nhà A và B. Ngày 22/03/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in Canon 2900 cho phòng TCHC. Ngày 23/03/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay 02 vòi phun chữa cháy nhà E. Ngày 24/03/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay máy chiếu phòng A213. Ngày 24/03/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng máy C309. Ngày 25/03/2021 phòng QTTB phối...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo