Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018

Ngày 06/08/2018 phòng QTTB tiến hành lắp lưới mái che nhà xe. Ngày 06/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 100 tai nghe cho phòng DL&CNTT. Ngày 07/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH. Ngày 07/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 337 cho phòng ĐTĐH. Ngày 07/08/2018 phòng QTTB tiến hành lắp lưới mái che nhà xe. Ngày 08/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 337 cho phòng ĐTĐH. Ngày 08/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 30/7/2018 đến ngày 05/8/2018

Ngày 30/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 0.5A cho phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 30/07/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi phòng A1B2 từ Văn phòng CTĐB. Ngày 31/07/2018 phòng QTTB tiến hành thay CP 63A cho phòng ĐTSĐH&KHCN. Ngày 01/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng KHTC. Ngày 02/08/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 02 bảng tên phòng cho phòng ĐTĐH. Ngày 02/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in Canon LPB 151W cho phòng ĐTĐH. Ngày 02/08/2018...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 23/7/2018 đến ngày 29/7/2018

Ngày 23/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng ĐTĐH. Ngày 23/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng KHTC. Ngày 23/07/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 dây chuyển HDMI sang VGA từ Ban QLCS. Ngày 23/07/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 ổ cắm điện từ thầy Sơn. Ngày 23/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 33 bóng đèn Led tròn cho Ban QLCS. Ngày 24/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bảng di động cho Trung tâm Anh ngữ. Ngày 24/07/2018 phòng QTTB...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 16/7/2018 đến ngày 22/7/2018

Ngày 16/07/2018 phòng QTTB tiến hành dán keo chuột cho phòng E2.2. Ngày 16/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng Thầy Phúc. Ngày 17/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho Thư viện. Ngày 18/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 78A cho phòng A317. Ngày 18/07/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máy chiếu và màn chiếu cho phòng A305. Ngày 19/07/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máy chiếu và màn chiếu cho phòng A307. Ngày 19/07/2018 phòng QTTB tiến...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 09/7/2018 đến ngày 15/7/2018

Ngày 09/07/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máy chiếu cho phòng kỹ thuật quay tầng 12 nhà E. Ngày 09/07/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong cửa ra vào phòng C103. Ngày 10/07/2018 phòng QTTB tiến hành đi đường điện phòng C105. Ngày 10/07/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 1.2m cho phòng C103. Ngày 10/07/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m cho phòng C113. Ngày 10/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng ĐTĐH. Ngày 11/07/2018 phòng QTTB tiến hành...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 02/7/2018 đến ngày 08/7/2018

Ngày 02/07/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A120. Ngày 03/07/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m cho phòng A125. Ngày 03/07/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong tủ điện nhà C&A. Ngày 04/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in Canon LBP 3300 cho Văn phòng ĐTN. Ngày 04/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 337 cho phòng TNĐPT. Ngày 05/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bộ bàn vách ngăn 03 chỗ ngồi cho Ban QLCS. Ngày 05/07/2018...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 18/6/2018 đến ngày 24/6/2018

Ngày 18/06/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bộ máy tính FPT Elead E7500 cho Ban QLCS. Ngày 18/06/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 bộ máy tính D925 từ Ban QLCS. Ngày 19/06/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong remote màn chiếu điện phòng C102. Ngày 19/06/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình LCD Dell 18.5” cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 20/06/2018 phòng QTTB tiến hành thu 01 màn hình LCD Samsung 17” từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 20/06/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018

Ngày 11/06/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 49A cho phòng QHĐN. Ngày 12/06/2018 phòng QTTB tiến hành thay thế chốt cửa sổ phòng E5.3. Ngày 12/06/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 máy tính bàn cho Văn phòng ĐTN. Ngày 13/06/2018 phòng QTTB tiến hành thay thế chốt cửa sổ phòng E9.5. Ngày 13/06/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa rèm phòng E8.1. Ngày 13/06/2018 phòng QTTB tiến hành thay thế ray hộc tủ phòng A102. Ngày 13/06/2018 phòng QTTB tiến hành thay thế 01 bóng đèn 0.6m phòng...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 04/6/2018 đến ngày 10/6/2018

Ngày 04/06/2018 phòng QTTB tiến hành thay xong 02 bóng đèn phòng D103. Ngày 04/06/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 móc treo vòi xịt vệ sinh toilet nam nhà C. Ngày 05/06/2018 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 ổ khóa tủ âm thanh phòng máy C310. Ngày 05/06/2018 phòng QTTB tiến hành dọn lá cây mái nhà D. Ngày 06/06/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 49A cho phòng QHĐN. Ngày 07/06/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 07 cột dây căng cho phòng CTSV. Ngày 07/06/2018 phòng QTTB tiến hành...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 28/5/2018 đến ngày 03/6/2018

Ngày 28/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 06 bóng đèn U cho Ban QLCS. Ngày 28/05/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 Laptop Acer từ Văn phòng CTĐB. Ngày 28/05/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 25 bảng tên từ Khoa CNPM. Ngày 29/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 dây cấp nước Lavabo cho Ban QLCS. Ngày 29/05/2018 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn 0.6m cho phòng TNĐPT. Ngày 30/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 mực + 02 drum máy photocopy cho Thư viện. Ngày 30/05/2018 phòng...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo