Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 18/6/2018 đến ngày 24/6/2018

Ngày 18/06/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bộ máy tính FPT Elead E7500 cho Ban QLCS. Ngày 18/06/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 bộ máy tính D925 từ Ban QLCS. Ngày 19/06/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong remote màn chiếu điện phòng C102. Ngày 19/06/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình LCD Dell 18.5” cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 20/06/2018 phòng QTTB tiến hành thu 01 màn hình LCD Samsung 17” từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 20/06/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018

Ngày 11/06/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 49A cho phòng QHĐN. Ngày 12/06/2018 phòng QTTB tiến hành thay thế chốt cửa sổ phòng E5.3. Ngày 12/06/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 máy tính bàn cho Văn phòng ĐTN. Ngày 13/06/2018 phòng QTTB tiến hành thay thế chốt cửa sổ phòng E9.5. Ngày 13/06/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa rèm phòng E8.1. Ngày 13/06/2018 phòng QTTB tiến hành thay thế ray hộc tủ phòng A102. Ngày 13/06/2018 phòng QTTB tiến hành thay thế 01 bóng đèn 0.6m phòng...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 04/6/2018 đến ngày 10/6/2018

Ngày 04/06/2018 phòng QTTB tiến hành thay xong 02 bóng đèn phòng D103. Ngày 04/06/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 móc treo vòi xịt vệ sinh toilet nam nhà C. Ngày 05/06/2018 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 ổ khóa tủ âm thanh phòng máy C310. Ngày 05/06/2018 phòng QTTB tiến hành dọn lá cây mái nhà D. Ngày 06/06/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 49A cho phòng QHĐN. Ngày 07/06/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 07 cột dây căng cho phòng CTSV. Ngày 07/06/2018 phòng QTTB tiến hành...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 28/5/2018 đến ngày 03/6/2018

Ngày 28/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 06 bóng đèn U cho Ban QLCS. Ngày 28/05/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 Laptop Acer từ Văn phòng CTĐB. Ngày 28/05/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 25 bảng tên từ Khoa CNPM. Ngày 29/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 dây cấp nước Lavabo cho Ban QLCS. Ngày 29/05/2018 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn 0.6m cho phòng TNĐPT. Ngày 30/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 mực + 02 drum máy photocopy cho Thư viện. Ngày 30/05/2018 phòng...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 21/5/2018 đến ngày 27/5/2018

Ngày 21/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 thang chữ A cho Ban QLCS. Ngày 21/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 Ram 02GB cho phòng TCHC. Ngày 21/05/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 ghế bố từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 21/05/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 Ram 01GB từ phòng TCHC. Ngày 22/05/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 06 cột dây căng từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 22/05/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 máy cassete từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 23/05/2018 phòng QTTB tiến...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 14/5/2018 đến ngày 20/5/2018

Ngày 14/05/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng D101. Ngày 14/05/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 kệ gỗ cửa kính từ Bộ môn Anh Văn. Ngày 15/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 337 cho phòng TNATTT. Ngày 15/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH. Ngày 15/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 máy casset cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 16/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 thùng sắt cho phòng SĐH&KHCN...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 07/5/2018 đến ngày 13/5/2018

Ngày 07/05/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng D101. Ngày 07/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A cho phòng KHTC. Ngày 07/05/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A102. Ngày 07/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 chuột máy tính cho khoa KTMT. Ngày 08/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng TTPC&BDCL. Ngày 08/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bóng đèn 1.2m cho Ban QLCS. Ngày 09/...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 30/04/2018 đến ngày 06/5/2018

Ngày 02/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV. Ngày 02/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho phòng TNĐPT. Ngày 02/05/2018 phòng QTTB tiến hành tháo bàn vách ngăn 06 chỗ ngồi của Bộ môn Anh văn. Ngày 03/05/2018 phòng QTTB tiến hành lắp bàn vách ngăn 06 chỗ ngồi và đường dây điện của Bộ môn Anh văn phòng E1.7. Ngày 03/05/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 1.2m cho phòng A207. Ngày 03/05/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 1.2m cho...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 23/04/2018 đến ngày 29/4/2018

Ngày 23/04/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A109. Ngày 23/04/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa chốt cửa phòng A102. Ngày 23/04/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 337 máy in canon LBP151 cho phòng TNĐPT. Ngày 24/04/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy tính FPT Elead Core2 cho phòng TNĐPT. Ngày 24/04/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 05 bảng tên từ phòng TNĐPT. Ngày 26/04/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 01 quạt treo tường cho phòng...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 16/4/2018 đến ngày 22/4/2018

Ngày 16/04/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 05 máy tính FPT Elead E7500 từ Thư viện. Ngày 16/04/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 13 máy tính E7400 cho Thư viện. Ngày 17/04/2018 phòng QTTB tiến hành treo 07 Poster cho Khoa KHMT. Ngày 17/04/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 64A cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 18/04/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A109. Ngày 18/04/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in Canon LBP151DW cho Khoa...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo