Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 15/07/2019 đến ngày 21/07/2019

Ngày 15/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy phòng A209. Ngày 16/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng D101. Ngày 17/07/2019 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành sửa chữa điện phòng E2.1. Ngày 18/07/2019 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành thay 04 bóng đèn phòng A120. Ngày 19/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực cho phòng ĐTĐH. Ngày 19/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 08/07/2019 đến ngày 14/07/2019

Ngày 08/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng ĐTĐH. Ngày 08/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy tính FPT cho Trung Tâm Anh Ngữ. Ngày 08/07/2019 phòng QTTB tiến hành sửa máy bơm nước công nghiệp khu A. Ngày 08/07/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình Dell 18.5’ từ phòng CTSV. Ngày 08/07/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 08 cột dây căng từ phòng CTSV. Ngày 09/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình Dell 18.5’ cho phòng CTSV. Ngày 09/07/2019...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 01/07/2019 đến ngày 07/07/2019

Ngày 01/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 0.5A cho phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 01/07/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình FPT 18.5’ từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 02/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình Dell 18.5’ cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 02/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng D101. Ngày 03/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa 02 hộp mực 64A cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 03/07/2019...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 17/06/2019 đến ngày 23/06/2019

Ngày 17/06/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A121. Ngày 17/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 17/06/2019 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường điện cho phòng E7.5. Ngày 17/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 28m ống nước và co nối cho ban QLCS. Ngày 18/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 18/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao CP 32A cho ban QLCS. Ngày 18/06/2019 phòng...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 10/06/2019 đến ngày 16/06/2019

Ngày 10/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao thẻ và mực in cho phòng CTSV. Ngày 11/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành diệt mối khu vực nhà phục vụ sinh viên. Ngày 10/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu Panasonic cho ban QLCS. Ngày 11/06/2019 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn 0.6m cho phòng ĐTĐH. Ngày 11/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 cuộn dây điện 6.0 cho ban QLCS. Ngày 11/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH. Ngày 11...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 04/06/2019 đến ngày 09/06/2019

Ngày 03/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 03/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính Dell cho phòng ĐTĐH. Ngày 03/06/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy tính FPT từ phòng ĐTĐH. Ngày 04/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 04/06/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa 07 thùng rác chân sắt khuôn viên trường. Ngày 04/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bộ đấu nối cáp quang. Ngày 04/06/...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 27/05/2019 đến ngày 02/06/2019

Ngày 27/05/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 bản tên từ phòng QHĐN. Ngày 28/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 ghế và bàn làm việc cho Tổ bảo vệ. Ngày 28/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao ổ cắm điện cho Văn phòng ĐTN. Ngày 28/05/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 ghế và bàn làm việc từ Tổ bảo vệ. Ngày 29/05/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa pen cửa ra vào phòng A125. Ngày 29/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A1A7. Ngày 30/05/2019...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019

Ngày 20/05/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 ghế bố từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 21/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu BenQ cho Giảng đường 1. Ngày 21/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máng đèn 1.2m cho Ban QLCS. Ngày 21/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 06 tấm La phông cho Ban QLCS. Ngày 21/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 dây chuyển HDMI cho Ban QLCS. Ngày 22/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 30 dây âm thanh cho Ban QLCS. Ngày 23/05/2019 phòng QTTB tiến...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 13/05/2019 đến ngày 19/05/2019

Ngày 13/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A120. Ngày 13/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh sumikura Thư viện. Ngày 14/05/2019 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn phòng A116. Ngày 14/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 máy cassete cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 14/05/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa quạt treo tường toilet nam tầng 2 (CLC) . Ngày 15/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 ổ cắm điện...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 06/05/2019 đến ngày 12/05/2019

Ngày 06/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 06/05/2019 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn phòng A118. Ngày 06/05/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng A107. Ngày 07/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 07/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A120. Ngày 07/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 thùng sắt cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 08/...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo