Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ 10/7/2017 đến 16/7/2017

Ngày 10/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 10/07/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy in Canon 3300 Khoa KHMT. Ngày 11/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 11/07/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy scan từ phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 12/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 12/07/2017 phòng...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 03/7/2017 đến 09/7/2017

Ngày 03/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 03/07/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy in HP 2035 phòng TCHC . Ngày 04/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 04/07/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 10 máy casset từ ban QLCS. Ngày 05/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 05/07/2017 phòng QTTB tiến...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 26/6/2017 đến 02/7/2017

Ngày 26/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 26/06/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A113. Ngày 27/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 27/06/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A110. Ngày 28/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 28/06/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong ổ khóa...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 19/6/2017 đến 25/6/2017

Ngày 19/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 19/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 100 miếng keo dính chuột cho ban QLCS. Ngày 19/06/2017 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành lắp đặt đèn pha cổng nhà A. Ngày 19/06/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa pen hơi xong cửa ra vào phòng A120. Ngày 20/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 20/06/2017 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 12/6/2017 đến 18/6/2017

Ngày 12/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 12/06/2017 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn và 03 chuột phòng QHĐN. Ngày 13/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 13/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 desktop HP coreI5 cho phòng TCHC. Ngày 13/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 desktop FPT coreI3 từ phòng TCHC. Ngày 13/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao phòng E6.1 cho...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 05/6/2017 đến 11/6/2017

Ngày 05/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 05/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 05/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 dây chuyển HDMI cho ban QLCS. Ngày 05/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH. Ngày 05/06/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong màn cửa phòng E9.4. Ngày 05/06/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong dây cấp nước bồn cầu toilet nữ cũ tầng 2...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 29/5/2017 đến 04/6/2017

Ngày 29/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 29/05/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong các máy nước uống sinh viên tầng 3 nhà A, tầng trệt và 1 khu mhà C,khu nhà D. Ngày 30/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 30/05/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C209 và C211. Ngày 30/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 22/5/2017 đến 28/5/2017

Ngày 22/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 22/05/2017 phòng QTTB tiến hành gia cố lại đường dây điện ra căn tin. Ngày 22/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 amly cho ban QLCS. Ngày 22/05/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 06 cột dây căng từ ban QLCS. Ngày 22/05/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 ghế nằm từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 23/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 23/05/...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 15/5/2017 đến 21/5/2017

Ngày 15/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 15/05/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A102. Ngày 16/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 16/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho Văn phòng Đoàn. Ngày 17/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 17/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 bình...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 08/5/2017 đến 14/5/2017

Ngày 08/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 08/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 sợi dây âm thanh cho ban QLCS. Ngày 09/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 09/05/2017 phòng QTTB tiến hành lắp 02 quạt toilet tầng trệt nhà A. Ngày 10/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 10/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 sợi dây...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo