Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 26/08/2019 đến ngày 31/08/2019

Ngày 26/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 26/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng TCHC. Ngày 27/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 27/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 78A cho phòng A317. Ngày 27/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay thế bộ điều khiển màn chiếu điện phòng C104. Ngày 27/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 19/08/2019 đến ngày 25/08/2019

Ngày 19/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì thang máy nhà B. Ngày 19/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 bộ âm thanh cho ban QLCS. Ngày 20/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 08 nẹp cho ban QLCS. Ngày 20/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu Panasonic cho phòng học B2.22. Ngày 20/08/2019 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành lắp ổ cắm điện phòng học tầng 2 nhà B. Ngày 20/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 12/08/2019 đến ngày 18/08/2019

Ngày 12/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 12/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP 1102 cho Trung tâm Anh ngữ. Ngày 13/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 13/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNĐPT. Ngày 14/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt máy lạnh phòng B2.22. Ngày 14/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 05/08/2019 đến ngày 11/08/2019

Ngày 05/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A209. Ngày 05/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 21 hộp mực máy in thẻ cho phòng CTSV. Ngày 05/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho Văn phòng ĐTN. Ngày 05/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNATTT. Ngày 06/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao điện thoại bàn cho khoa KTMT. Ngày 06/08/2019 phòng QTTB tiến hành thay dây VGA 15m cho phòng TNĐPT. Ngày 06/08/2019...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 29/07/2018 đến ngày 04/08/2019

Ngày 29/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A217. Ngày 29/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà A. Ngày 30/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 micro và dây nối cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 30/07/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 tivi từ Văn phòng ĐTN. Ngày 31/07/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng ĐTĐH. Ngày 01/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho Văn phòng ĐTN...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 22/07/2019 đến ngày 28/07/2019

Ngày 22/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy nước uống Thư viện. Ngày 23/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh trung tâm nhà A. Ngày 23/07/2019 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn phòng A110. Ngày 23/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A115. Ngày 23/07/2019 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn phòng A1A1. Ngày 23/07/2019 phòng QTTB tiến hành gắn bảng cho Thư viện. Ngày 24/07/...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 15/07/2019 đến ngày 21/07/2019

Ngày 15/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy phòng A209. Ngày 16/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng D101. Ngày 17/07/2019 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành sửa chữa điện phòng E2.1. Ngày 18/07/2019 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành thay 04 bóng đèn phòng A120. Ngày 19/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực cho phòng ĐTĐH. Ngày 19/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 08/07/2019 đến ngày 14/07/2019

Ngày 08/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng ĐTĐH. Ngày 08/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy tính FPT cho Trung Tâm Anh Ngữ. Ngày 08/07/2019 phòng QTTB tiến hành sửa máy bơm nước công nghiệp khu A. Ngày 08/07/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình Dell 18.5’ từ phòng CTSV. Ngày 08/07/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 08 cột dây căng từ phòng CTSV. Ngày 09/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình Dell 18.5’ cho phòng CTSV. Ngày 09/07/2019...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 01/07/2019 đến ngày 07/07/2019

Ngày 01/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 0.5A cho phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 01/07/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình FPT 18.5’ từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 02/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình Dell 18.5’ cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 02/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng D101. Ngày 03/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa 02 hộp mực 64A cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 03/07/2019...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 17/06/2019 đến ngày 23/06/2019

Ngày 17/06/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A121. Ngày 17/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 17/06/2019 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường điện cho phòng E7.5. Ngày 17/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 28m ống nước và co nối cho ban QLCS. Ngày 18/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 18/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao CP 32A cho ban QLCS. Ngày 18/06/2019 phòng...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo