Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ 20/2/2017 đến 26/2/2017

Ngày 20/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 20/02/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng TCHC. Ngày 20/02/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C309. Ngày 20/02/2017 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành sửa chữa máy bơm nước tưới cỏ nhà A. Ngày 20/02/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình FPT Elead 18.5” cho phòng ĐTĐH. Ngày 20/02/2017 phòng QTTB tiến hành...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 13/02/2017 đến 17/02/2017

Ngày 13/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 13/02/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng TCHC. Ngày 13/02/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy Xerox 5010 Thư viện. Ngày 13/02/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng máy nhà C. Ngày 14/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 14/02/2017...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 06/2/2017 đến 13/2/2017

Ngày 06/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 06/02/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A102. Ngày 06/02/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong 04 bóng đèn chữ U nhà vệ sinh nam cạnh PCCC. Ngày 07/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 07/02/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 bộ xả bồn tiểu cho nhà vệ nam mới tầng 1 nhà C. Ngày 08/02/2017 phòng QTTB tiến hành...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 09/01/2017 đến 15/01/2017

Ngày 09/01/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 09/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng ĐTĐH. Ngày 10/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 85A cho phòng KHTC. Ngày 10/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH. Ngày 10/01/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 11/01/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 03/01/2017 đến 08/01/2017

Ngày 03/01/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 03/01/2016 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A110. Ngày 04/01/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 04/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay thế máy chiếu Panasonic cho phòng 202,C108,C106,C209. Ngày 04/01/2017 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành thay xong dây cấp nước lavabo Toilet nam nhà A (cạnh PCCC). Ngày 05/01/2017...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 26/12/2016 đến 02/01/2017

Ngày 26/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 26/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng CTĐB. Ngày 26/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Trung tâm Anh ngữ. Ngày 26/12/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 bịch dây gút và 01 hộp đầu bấm mạng RJ45 cho phòng DL&CNTT. Ngày 26/12/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng E1.5. Ngày 27/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 19/12/2016 đến 25/12/2016

Ngày 19/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 19/12/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 CP 63A phòng C310. Ngày 19/12/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 49 bảng tên mika từ phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 20/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 20/12/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 chuột đèn phòng A127. Ngày 20/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Bộ môn KH&KTTT. Ngày 21...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 12/12/2016 đến 18/12/2016

Ngày 12/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 12/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng Đoàn thanh niên. Ngày 12/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng QHĐN. Ngày 12/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng Đảng ủy. Ngày 13/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 13/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng A109,A115,A117,A119,A317. Ngày...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 05/12/2016 đến 11/12/2016

Ngày 05/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 05/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH. Ngày 05/12/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 05/12/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 bóng đèn 0.6m phòng A110. Ngày 05/12/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 ghế xoay màu đỏ có tay cầm cho phòng CTSV. Ngày 05/12/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 ghế xoay màu đỏ có tay...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 28/11/2016 đến 04/12/2016

Ngày 28/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 28/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A cho phòng TNATTT. Ngày 28/11/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong CP 40A cho phòng ĐTĐH A120. Ngày 29/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng CTSV. Ngày 29/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 29/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho Văn phòng...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo