Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 01/04/2019 đến ngày 05/04/2019

Ngày 01/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tủ hồ sơ cho Hội cụ chiến binh. Ngày 01/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bảng tên phòng cho Hội cụ chiến binh. Ngày 01/04/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C. Ngày 01/04/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A1B2. Ngày 01/04/2019 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS sửa chữa cửa phòng C112. Ngày 02/04/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành tháo...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 25/03/2019 đến ngày 31/03/2019

Ngày 25/03/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A115. Ngày 25/03/2019 phòng QTTB tiến hành lắp máy chiếu Panasonic cho phòng B804. Ngày 25/03/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C. Ngày 26/03/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà D. Ngày 26/03/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C. Ngày 27/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 card màn hình cho phòng...

Công việc phòng QTTB xử lý từ gày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019

Ngày 18/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính Imac cho thầy Khang. Ngày 18/03/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu và màn chiếu từ Văn phòng ĐTN. Ngày 19/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP 1522dnf cho ban QLCS. Ngày 19/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao màn hình FPT cho phòng CTSV. Ngày 19/03/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi màn hình samsung cho phòng CTSV. Ngày 19/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 dây HDMI 20m cho phòng DL&CNTT. Ngày 19/03/2019...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 11/03/2019 đến ngày 17/03/2019

Ngày 11/03/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành diệt mối phòng C114. Ngày 11/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu BenQ phòng C214. Ngày 11/03/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy chiếu BenQ hỏng phòng C214. Ngày 12/03/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi màn hình Samsung LCD 17” từ phòng KHTC. Ngày 12/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao màn hình Dell LCD 18.5” cho phòng KHTC. Ngày 13/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu Panasonic cho Ban QLCS. Ngày 13/03/...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 04/03/2019 đến ngày 10/03/2019

Ngày 04/03/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng A111. Ngày 04/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy nước uống nóng lạnh Kangaroo cho phòng TCHC. Ngày 04/03/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy photocopy phòng KHTC. Ngày 05/03/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy nước uống từ phòng TCHC. Ngày 05/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho Thư viện. Ngày 05/03/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa rèm phòng E7.1. Ngày 05/03/2019 phòng...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 04/03/2019 đến ngày 10/03/2019

Ngày 04/03/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng A111. Ngày 04/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy nước uống nóng lạnh Kangaroo cho phòng TCHC. Ngày 04/03/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy photocopy phòng KHTC. Ngày 05/03/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy nước uống từ phòng TCHC. Ngày 05/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho Thư viện. Ngày 05/03/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa rèm phòng E7.1. Ngày 05/03/2019 phòng...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/03/2019

Ngày 25/02/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 tấm thảm lót chân cho Ban QLCS. Ngày 26/02/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 26/02/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 337 cho phòng TNATTT. Ngày 26/02/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa dây điện máy chiếu cho phòng E8.3. Ngày 27/02/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 1.2m cho nhà xe. Ngày 27/02/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 20 ổ cắm điện và 10 hộp đầu mạng cho phòng DL&CNTT...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019

Ngày 18/02/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 bóng đèn led tròn cho Ban QLCS. Ngày 18/02/2019 phòng QTTB tiến hành thay pin đồng hồ cho phòng A115. Ngày 19/02/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNĐPT. Ngày 19/02/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy phòng KHTC. Ngày 19/02/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao bàn phím & chuột dell cho Văn phòng ĐTN. Ngày 20/02/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019

Ngày 21/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV. Ngày 22/01/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 máy chiếu BenQ từ phòng DL&CNTT. Ngày 23/01/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 15 máy cassete từ ban QLCS. Ngày 23/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực cho phòng ĐTĐH. Ngày 23/01/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong máy bơm tưới cỏ nhà B. Ngày 23/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy tính cho ban QLCS. Ngày 24/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019

Ngày 14/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV. Ngày 15/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 ổ cứng 1T cho phòng TCHC. Ngày 15/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 tủ hồ sơ cho ban QLCS. Ngày 16/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bàn + 02 ghế cho ban QLCS. Ngày 17/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 50 bộ máy tính cho phòng DL&CNTT. Ngày 18/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bóng đèn + 02 chuột cho ban QLCS. Ngày 18/01/2019 phòng QTTB tiến...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo