Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/03/2019

Ngày 25/02/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 tấm thảm lót chân cho Ban QLCS. Ngày 26/02/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 26/02/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 337 cho phòng TNATTT. Ngày 26/02/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa dây điện máy chiếu cho phòng E8.3. Ngày 27/02/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 1.2m cho nhà xe. Ngày 27/02/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 20 ổ cắm điện và 10 hộp đầu mạng cho phòng DL&CNTT...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019

Ngày 18/02/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 bóng đèn led tròn cho Ban QLCS. Ngày 18/02/2019 phòng QTTB tiến hành thay pin đồng hồ cho phòng A115. Ngày 19/02/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNĐPT. Ngày 19/02/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy phòng KHTC. Ngày 19/02/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao bàn phím & chuột dell cho Văn phòng ĐTN. Ngày 20/02/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019

Ngày 21/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV. Ngày 22/01/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 máy chiếu BenQ từ phòng DL&CNTT. Ngày 23/01/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 15 máy cassete từ ban QLCS. Ngày 23/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực cho phòng ĐTĐH. Ngày 23/01/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong máy bơm tưới cỏ nhà B. Ngày 23/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy tính cho ban QLCS. Ngày 24/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019

Ngày 14/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV. Ngày 15/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 ổ cứng 1T cho phòng TCHC. Ngày 15/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 tủ hồ sơ cho ban QLCS. Ngày 16/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bàn + 02 ghế cho ban QLCS. Ngày 17/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 50 bộ máy tính cho phòng DL&CNTT. Ngày 18/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bóng đèn + 02 chuột cho ban QLCS. Ngày 18/01/2019 phòng QTTB tiến...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019

Ngày 07/01/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng Ban QLCS. Ngày 07/01/2019 phòng QTTB tiến hành bộ máy tính và máy in cho phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 08/01/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng TCHC. Ngày 09/01/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng DL&CNTT. Ngày 09/01/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy phòng SĐH&KHCN. Ngày 09/01/2019 phòng QTTB tiến hành lắp đặt bảng tên cho phòng A1B3. Ngày 09/01/2019 phòng QTTB...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018

Ngày 24/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 bóng đèn 0.6m cho ban QLCS. Ngày 24/12/2018 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng Đoàn thanh niên. Ngày 24/12/2018 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng CTĐB. Ngày 24/12/2018 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng Công Đoàn. Ngày 24/12/2018 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng QHĐN. Ngày 24/12/2018 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng Đảng ủy. Ngày 25/12/2018 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018

Ngày 17/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 337 cho phòng TNĐPT. Ngày 17/12/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng A115. Ngày 17/12/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A108. Ngày 18/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tụ quạt cho ban QLCS. Ngày 18/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 18/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực máy photocopy Xerox 5070 cho Thư viện. Ngày 19/12/...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018

Ngày 10/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu BenQ cho Ban QLCS. Ngày 10/12/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu Panasonic cho Ban QLCS. Ngày 10/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 điện thoại bàn cho phòng DL&CNTT. Ngày 10/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 điện thoại bàn cho phòng A104. Ngày 10/12/2018 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành lắp đặt lối đi nhà xe. Ngày 11/12/2018 phòng QTTB tiến hành thay 04 bóng đèn 0.6m phòng A104. Ngày 11/12/2018...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018

Ngày 03/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 card mạng cho Ban QLCS. Ngày 03/12/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng D103. Ngày 03/12/2018 phòng QTTB tiến hành dán decal toilet tầng trệt nhà A. Ngày 03/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu BenQ cho phòng C208. Ngày 03/12/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy chiếu BenQ cho phòng C208. Ngày 04/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu BenQ cho phòng C114. Ngày 04/12/2018 phòng QTTB...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018

Ngày 26/11/2018 phòng QTTB tiến hành thay 60 bóng đèn led U cho hội trường nhà E. Ngày 27/11/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A113. Ngày 28/11/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt bộ âm thanh phòng A116. Ngày 28/11/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà A. Ngày 28/11/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt nẹp điện cho tầng hầm nhà B. Ngày 29/11/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 06 máy...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo