Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 23/09/2019 đến ngày 29/09/2019

Ngày 23/09/2019 phòng QTTB tiến hành lắp quạt treo tường cho tầng 4 nhà B. Ngày 23/09/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt bảng nội quy bãi xe. Ngày 24/09/2019 phòng QTTB tiến hành thay dây HDMI cho phòng E4.3 nhà E. Ngày 24/09/2019 phòng QTTB tiến hành thay dây HDMI cho phòng E3.4. Ngày 25/09/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt vách che bãi xe. Ngày 25/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 dây HDMI và 02 đầu nối cho ban QLCS. Ngày 26/09/...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 16/09/2019 đến ngày 22/09/2019

Ngày 16/09/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay xong 10 dây cáp thang máy nhà E. Ngày 16/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao ổ cắm điện cho phòng ĐTĐH. Ngày 16/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 20 quạt treo tường cho ban QLCS. Ngày 17/09/2019 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành sửa chữa quạt hút phòng A102. Ngày 18/09/2019 phòng QTTB tiến hành treo tranh cho phòng E10.2. Ngày 18/09/2019 phòng QTTB tiến hành lắp quạt treo tường cho tầng 1 nhà B. Ngày 18/09/...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 09/09/2019 đến ngày 15/09/2019

Ngày 09/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 cặp loa cho ban QLCS. Ngày 09/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng ĐTĐH. Ngày 10/09/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa pen hơi cửa cho phòng ĐTĐH. Ngày 10/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao ổ cắm điện và vít cho phòng DL&CNTT. Ngày 11/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao pin và đầu cáp cho ban QLCS. Ngày 12/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng CTSV. Ngày 12/09/2019 phòng QTTB phối hợp với...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 03/09/2018 đến ngày 08/09/2019

Ngày 03/09/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt bảng chữ tên trường nhà E. Ngày 03/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 03/09/2019 phòng QTTB phối hợp với phòng TCHC tiến hành treo tranh phòng E1.1. Ngày 03/09/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng máy nhà C. Ngày 04/09/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng máy nhà C. Ngày 04/09/2019 phòng QTTB...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 26/08/2019 đến ngày 31/08/2019

Ngày 26/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 26/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng TCHC. Ngày 27/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 27/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 78A cho phòng A317. Ngày 27/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay thế bộ điều khiển màn chiếu điện phòng C104. Ngày 27/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 19/08/2019 đến ngày 25/08/2019

Ngày 19/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì thang máy nhà B. Ngày 19/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 bộ âm thanh cho ban QLCS. Ngày 20/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 08 nẹp cho ban QLCS. Ngày 20/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu Panasonic cho phòng học B2.22. Ngày 20/08/2019 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành lắp ổ cắm điện phòng học tầng 2 nhà B. Ngày 20/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 12/08/2019 đến ngày 18/08/2019

Ngày 12/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 12/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP 1102 cho Trung tâm Anh ngữ. Ngày 13/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 13/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNĐPT. Ngày 14/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt máy lạnh phòng B2.22. Ngày 14/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 05/08/2019 đến ngày 11/08/2019

Ngày 05/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A209. Ngày 05/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 21 hộp mực máy in thẻ cho phòng CTSV. Ngày 05/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho Văn phòng ĐTN. Ngày 05/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNATTT. Ngày 06/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao điện thoại bàn cho khoa KTMT. Ngày 06/08/2019 phòng QTTB tiến hành thay dây VGA 15m cho phòng TNĐPT. Ngày 06/08/2019...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 29/07/2018 đến ngày 04/08/2019

Ngày 29/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A217. Ngày 29/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà A. Ngày 30/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 micro và dây nối cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 30/07/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 tivi từ Văn phòng ĐTN. Ngày 31/07/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng ĐTĐH. Ngày 01/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho Văn phòng ĐTN...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 22/07/2019 đến ngày 28/07/2019

Ngày 22/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy nước uống Thư viện. Ngày 23/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh trung tâm nhà A. Ngày 23/07/2019 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn phòng A110. Ngày 23/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A115. Ngày 23/07/2019 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn phòng A1A1. Ngày 23/07/2019 phòng QTTB tiến hành gắn bảng cho Thư viện. Ngày 24/07/...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo