Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019

Ngày 28/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao dây xịt và vòi xịt cho ban QLCS. Ngày 28/10/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa tay vịn thang máy nhà B. Ngày 28/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 85A cho Văn phòng Đảng ủy. Ngày 28/10/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng D101&D103. Ngày 29/10/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C108. Ngày 30/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP cho...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019

Ngày 21/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 ghế bố từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 21/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy photocopy từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 22/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 03 máy casset từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 23/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 thùng sắt từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 23/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 đầu chuyển HDMI sang VGA cho khoa KTMT. Ngày 23/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 máy chiếu và màn chiếu cho Văn...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019

Ngày 21/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 ghế bố từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 21/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy photocopy từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 22/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 03 máy casset từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 23/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 thùng sắt từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 23/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 đầu chuyển HDMI sang VGA cho khoa KTMT. Ngày 23/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 máy chiếu và màn chiếu cho Văn...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019

Ngày 14/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 CP 32A cho ban QLCS. Ngày 15/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình Samsung 17” từ phòng QHĐN. Ngày 16/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình Dell 18.5” cho phòng QHĐN. Ngày 16/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 dây chuyển HDMI cho Khoa KTMT. Ngày 16/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao màn hình Dell cho Khoa MMT&TT. Ngày 16/10/2019 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường dây điện cho phòng E2.2. Ngày 16/10/2019 phòng...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019

Ngày 07/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 08 máy casset cho ban QLCS. Ngày 07/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình Dell 18.5” cho Khoa MMT&TT. Ngày 07/10/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình Acer 21.5” từ Khoa MMT&TT. Ngày 07/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 09 bóng đèn led tròn cho ban QLCS. Ngày 07/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 30 kg vôi cho ban QLCS. Ngày 07/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bộ chia HDMI và VGA cho ban QLCS. Ngày 08/10/...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 30/09/2019 đến ngày 06/10/2019

Ngày 30/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng TCHC. Ngày 30/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP1152 cho phòng KHTC. Ngày 30/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 kềm và dây rút cho phòng DL&CNTT. Ngày 01/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 mic Boss cho ban QLCS. Ngày 01/10/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 đầu khóa nước 21 cho ban QLCS. Ngày 02/10/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa rèm phòng E5.2 và E5.4. Ngày 02/10/2019 phòng QTTB tiến hành...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 23/09/2019 đến ngày 29/09/2019

Ngày 23/09/2019 phòng QTTB tiến hành lắp quạt treo tường cho tầng 4 nhà B. Ngày 23/09/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt bảng nội quy bãi xe. Ngày 24/09/2019 phòng QTTB tiến hành thay dây HDMI cho phòng E4.3 nhà E. Ngày 24/09/2019 phòng QTTB tiến hành thay dây HDMI cho phòng E3.4. Ngày 25/09/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt vách che bãi xe. Ngày 25/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 dây HDMI và 02 đầu nối cho ban QLCS. Ngày 26/09/...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 16/09/2019 đến ngày 22/09/2019

Ngày 16/09/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay xong 10 dây cáp thang máy nhà E. Ngày 16/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao ổ cắm điện cho phòng ĐTĐH. Ngày 16/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 20 quạt treo tường cho ban QLCS. Ngày 17/09/2019 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành sửa chữa quạt hút phòng A102. Ngày 18/09/2019 phòng QTTB tiến hành treo tranh cho phòng E10.2. Ngày 18/09/2019 phòng QTTB tiến hành lắp quạt treo tường cho tầng 1 nhà B. Ngày 18/09/...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 09/09/2019 đến ngày 15/09/2019

Ngày 09/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 cặp loa cho ban QLCS. Ngày 09/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng ĐTĐH. Ngày 10/09/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa pen hơi cửa cho phòng ĐTĐH. Ngày 10/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao ổ cắm điện và vít cho phòng DL&CNTT. Ngày 11/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao pin và đầu cáp cho ban QLCS. Ngày 12/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng CTSV. Ngày 12/09/2019 phòng QTTB phối hợp với...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 03/09/2018 đến ngày 08/09/2019

Ngày 03/09/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt bảng chữ tên trường nhà E. Ngày 03/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 03/09/2019 phòng QTTB phối hợp với phòng TCHC tiến hành treo tranh phòng E1.1. Ngày 03/09/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng máy nhà C. Ngày 04/09/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng máy nhà C. Ngày 04/09/2019 phòng QTTB...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo