Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ 21/11/2016 đến 27/11/2016

Ngày 21/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 21/11/2016 phòng QTTB tiến hành khảo sát lắp đặt đường dây điện từ phòng Datacenter đến Thư viện. Ngày 21/11/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy tính laptop sony SVE14A37CV từ phòng ĐTĐH. Ngày 22/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 22/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 Pin và 01 Adapter máy tính laptop Acer từ Văn phòng CTĐB...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 14/11/2016 đến 20/11/2016

Ngày 14/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 14/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho Văn phòng ĐTN. Ngày 14/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 78A cho Trung tâm Anh ngữ. Ngày 14/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 micro Toa cho ban QLCS. Ngày 14/11/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 micro Toa từ ban QLCS. Ngày 14/11/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 tủ từ Khoa HTTT. Ngày 14/11/2016 phòng QTTB...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 07/11/2016 đến 13/11/2016

Ngày 07/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 07/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 thùng cáp mạng cho phòng DL&CNTT. Ngày 07/11/2016 phòng QTTB tiến hành thay 01 CP 63A và 06 công tắc đèn cho phòng A106. Ngày 08/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 08/11/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa màn chiếu phòng A112. Ngày 08/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 31/10/2016 đến 06/11/2016

Ngày 31/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 31/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay tấm la phông cho phòng máy A217. Ngày 31/10/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 bàn học sinh cho ban QLCS. Ngày 31/10/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng A104. Ngày 31/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong dây vòi xịt vệ sinh Toilet nam tầng trệt nhà A (cạnh CTSV) . Ngày 01/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 24/10/2016 đến 30/10/2016

Ngày 24/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 24/10/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho phòng TNHTTT. Ngày 24/10/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH. Ngày 24/10/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa xong máy photocopy Xerox 5010 của Thư viện. Ngày 24/10/2016 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành thay xong CP 16A Giảng đường 1. Ngày 25/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 17/10/2016 đến 23/10/2016

Ngày 17/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 17/10/2016 phòng QTTB tiến hành dán đề can phòng máy A325. Ngày 17/10/2016 phòng QTTB tiến hành lắp đặt xong 02 chuông báo nhà C cho ban QLCS . Ngày 17/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra hệ thống điện tầng 3 nhà C . Ngày 17/10/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 chuông báo từ ban QLCS. Ngày 17/10/2016 phòng QTTB tiến hành lắp đặt xong máy chiếu và màn chiếu cho phòng máy A325. Ngày 18/10/...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 10/10/2016 đến 16/10/2016

Ngày 10/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 10/10/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C310. Ngày 10/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong dây cấp nước lavabo toilet nam (cũ) tầng 3 nhà C . Ngày 11/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 11/10/2016 phòng QTTB tiến hành khảo sát đường dây điện cho phòng máy A325. Ngày 11/10/2016 phòng QTTB...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 03/10/2016 đến 09/10/2016

Ngày 03/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 03/10/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 12A cho Văn phòng ĐTN. Ngày 03/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng KHTC. Ngày 03/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 1.2m và 01 tăng phô cho Văn phòng ĐTN. Ngày 03/10/2016 phòng QTTB tiến hành lắp khung tranh treo tường cho phòng họp khoa HTTT E9.3. Ngày 04/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 26/9/2016 đến 02/10/2016

Ngày 26/09/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 26/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 dây nguồn,02 bàn phím, 03 chuột từ Thư viện. Ngày 26/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 36A và 05A Toa cho phòng KHTC. Ngày 26/09/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 03 dây nguồn,02 bàn phím, 03 chuột từ Thư viện. Ngày 27/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 dây VGA 25m cho phòng DL&CNTT. Ngày 27/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 19/9/2016 đến 25/9/2016

Ngày 19/09/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 19/09/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 micro Toa từ ban QLCS. Ngày 19/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 micro Toa cho ban QLCS. Ngày 19/09/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong vòi cấp nước lavabo Nhà vệ sinh nam tầng trệt (cạnh phòng A101) . Ngày 20/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 24 ổ cắm điện lioa cho phòng DL&CNTT. Ngày 20/09/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo