Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018

Ngày 19/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNĐPT. Ngày 20/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng TCHC. Ngày 20/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao bàn làm việc cho Văn phòng ĐTN. Ngày 20/11/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa rèm phòng E10.8. Ngày 21/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng CTSV. Ngày 21/11/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa rèm phòng E10.6. Ngày 21/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao dây + vòi xịt vệ sinh cho...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018

Ngày 19/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNĐPT. Ngày 20/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng TCHC. Ngày 20/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao bàn làm việc cho Văn phòng ĐTN. Ngày 20/11/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa rèm phòng E10.8. Ngày 21/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng CTSV. Ngày 21/11/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa rèm phòng E10.6. Ngày 21/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao dây + vòi xịt vệ sinh cho...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018

Ngày 05/11/2018 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành thay thế dây VGA 15m và 10m cho GĐ1. Ngày 05/11/2018 phòng QTTB tiến hành thay thế dây VGA 1.5m cho phòng máy C111. Ngày 06/11/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa cổng phụ nhà A. Ngày 06/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực cho phòng TNĐPT. Ngày 06/11/2018 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện cho phòng E1.4. Ngày 06/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bóng đèn 1.2m cho ban QLCS. Ngày 07/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018

Ngày 29/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh trung tâm nhà A. Ngày 29/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao UPS cho phòng DL&CNTT. Ngày 29/10/2018 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành thay bóng đèn cho phòng A115. Ngày 29/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy phòng KHTC. Ngày 30/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A315. Ngày 30/10/2018 phòng QTTB phối...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018

Ngày 22/10/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 14 tấm laphong cho Văn phòng ĐTN. Ngày 22/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 22/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tủ ly tách cho Văn phòng ĐTN. Ngày 22/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tủ ly tách cho Văn phòng ĐTN. Ngày 23/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 23/10/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 06 cột dây căng từ Ban QLCS. Ngày 23/10/...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018

Ngày 15/10/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 08 quạt treo tường cho Văn phòng ĐTN. Ngày 15/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 15/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 36A cho phòng Thầy Khứ. Ngày 15/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tụ quạt, đimơ quạt, công tắc đèn cho ban QLCS. Ngày 16/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 16/10/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018

Ngày 08/10/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 06 cột dây căng cho ban QLCS. Ngày 08/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 09/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 bóng đèn 0.6m cho ban QLCS. Ngày 09/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 10/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho Văn phòng Đảng ủy. Ngày 10/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 21 dây HDMI và đầ nối cho ban QLCS...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018

Ngày 01/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 01/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH. Ngày 01/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 20 viên pin AA cho phòng DL&CNTT. Ngày 01/10/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng 0.6m đèn phòng A118. Ngày 02/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 02/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng CTSV. Ngày 02/10...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 24/09/2018 đến ngày 30/09/2018

Ngày 24/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C. Ngày 24/09/2018 phòng QTTB thay thế 02 nắp đậy máy bơm nước nhà A. Ngày 25/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 điện thoại bàn cho phòng KHTC. Ngày 25/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C. Ngày 26/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C. Ngày 26/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 17/09/2018 đến ngày 23/09/2018

Ngày 17/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C. Ngày 17/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy của Thư viện. Ngày 18/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH. Ngày 18/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 dây + đầu vòi xịt vệ sinh cho Ban QLCS. Ngày 18/09/2018 phòng QTTB tiến hành thay pin đồng hồ cho phòng A117. Ngày 18/09/2018 phòng QTTB tiến hành treo 02 bức tranh cho phòng QHĐN...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo