Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 12/03/2018 đến ngày 18/3/2018

Ngày 12/03/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy nóng lạnh Khoa CNPM. Ngày 13/03/2018 phòng QTTB tiến hành lắp thêm kệ bàn cho phòng A107. Ngày 13/03/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m phòng A109. Ngày 14/03/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 đimơ quạt phòng C304. Ngày 14/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao dây + vòi xịt vệ sinh cho ban QLCS. Ngày 14/03/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa đèn chiếu sáng khu vực nhà E. Ngày 14/03/2018 phòng QTTB phối...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 05/3/2018 đến ngày 11/3/2018

Ngày 05/03/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m phòng A107. Ngày 05/03/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa máy hủy giấy phòng A111. Ngày 05/03/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C309. Ngày 06/03/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C108. Ngày 06/03/2018 phòng QTTB tiến hành thay 07 bóng đèn 0.6m cho phòng TTPC. Ngày 06/03/2018 phòng QTTB tiến hành thay 05 bóng đèn 0.6m cho phòng QHĐN. Ngày 06/03/2018...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 26/02/2018 đến ngày 04/3/2018

Ngày 26/02/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m phòng A113. Ngày 26/02/2018 phòng QTTB tiến hành treo tranh cho phòng A109. Ngày 27/02/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa lupe máy PCCC nhà E. Ngày 27/02/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in Canon LBP151 cho phòng A109. Ngày 28/02/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 12 bảng tên từ phòng QHĐN. Ngày 28/02/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 ray bàn phím cho phòng KHTC. Ngày 01/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 13 bộ máy tính để...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 29/01/2018 đến ngày 04/2/2018

Ngày 29/01/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 ổ khóa phòng A127. Ngày 30/01/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa 01 bàn học phòng E2.4. Ngày 30/01/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 tụ quạt trần cho ban QLCS. Ngày 31/01/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 06 bảng tên từ phòng CTSV. Ngày 01/02/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng TTPC&BĐCL. Ngày 02/02/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH. Ngày 02/02/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018

Ngày 22/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 dây vòi xịt toilet nam cũ tầng 3 nhà C. Ngày 22/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 dây vòi xịt toilet nam nhà A. Ngày 22/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 vòi lavabo toilet nữ cũ tầng 2 nhà C. Ngày 23/01/2017 phòng QTTB tiến hành lắp 01 tivi khu vực sảnh nhà A. Ngày 23/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 dây HDMI 3m cho ban QLCS. Ngày 23/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 vòi lavabo toilet nam cũ tầng 3 nhà C. Ngày 24/01/2017 phòng QTTB...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018

Ngày 15/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A phòng ĐTĐH. Ngày 16/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 12 bảng tên cho phòng QHĐN. Ngày 16/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m cho phòng A102. Ngày 16/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 điện thoại bàn cho phòng A104. Ngày 17/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in Canon A2900 cho phòng A104. Ngày 17/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 12 máy cassete cho Ban QLCS. Ngày 17/01/2017 phòng QTTB tiến hành...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 08/01/2018 đến 14/01/2018

Ngày 08/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 tụ quạt trần cho phòng C306. Ngày 08/01/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 10 bảng tên từ phòng QHĐN. Ngày 08/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 đầu vòi xịt vệ sinh toilet nữ tầng 2 nhà E. Ngày 08/01/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 máy tính từ Ban QLCS. Ngày 09/01/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C307&C309. Ngày 09/01/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 02/01/2018 đến 07/01/2018

Ngày 02/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng KHTC. Ngày 02/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho ban QLCS. Ngày 02/01/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy của Thư viện. Ngày 03/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 dây VGA 15m cho Khoa KTMT. Ngày 03/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực canon 737 cho phòng TNĐPT. Ngày 04/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 camera cho phòng DL&CNTT. Ngày...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 25/12/2017 đến 31/12/2017

Ngày 25/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 85A cho phòng KHTC. Ngày 27/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in Kim Oki 5791 cho phòng KHTC. Ngày 27/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV. Ngày 27/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH. Ngày 27/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 09 máy cassetle Sony cho Ban QLCS. Ngày 27/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A cho phòng KHTC. Ngày 27/12/2017 phòng...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 18/12/2017 đến 24/12/2017

Ngày 18/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 53A cho phòng ĐTĐH. Ngày 18/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bộ đàm cho phòng TCHC. Ngày 18/12/2017 phòng QTTB tiến hành thay 05 bóng đèn cho phòng A120. Ngày 18/12/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng A108. Ngày 18/12/2017 phòng QTTB tiến hành thay 04 bóng đèn phòng A102. Ngày 18/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực Canon 337 cho phòng A108. Ngày 18/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng DL...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo