Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 10/09/2018 đến ngày 16/09/2018

Ngày 10/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành máy lạnh nhà C. Ngày 10/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy của Thư viện. Ngày 11/09/2018 phòng QTTB tiến hành thay dây VGA 15m cho phòng C210. Ngày 11/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 07 dây VGA 1m cho Ban QLCS. Ngày 12/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 dây chuyển VGA cho Ban QLCS. Ngày 13/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV. Ngày 14/09/2018...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 04/09/2018 đến ngày 10/09/2018

Ngày 04/09/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà A. Ngày 04/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy photocopy 2590 cho phòng KHTC. Ngày 05/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 338 cho phòng A119. Ngày 06/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng ĐTĐH. Ngày 07/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 lít cồn cho ban QLCS. Ngày 07/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu BenQ cho ban QLCS. Ngày 07/09/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 27/08/2018 đến ngày 02/09/2018

Ngày 27/08/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà E. Ngày 27/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho Văn phòng Đoàn thanh niên. Ngày 28/08/2018 phòng QTTB tiến hành thay pin cho phòng A108. Ngày 28/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 47 tay nắm cửa sổ cho ban QLCS. Ngày 29/08/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy Xerox 2000. Ngày 29/08/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy nóng lạnh phòng A107...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 13/08/2018 đến ngày 19/08/2018

Ngày 13/08/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà D. Ngày 13/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH. Ngày 13/08/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa rèm cửa phòng E5.2. Ngày 14/08/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà C. Ngày 14/08/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A115. Ngày 14/08/2018 phòng QTTB tiến hành thay 04 bóng đèn 0.6m cho phòng E11.4. Ngày 14/08/2018 phòng QTTB tiến hành thay role thời gian bộ điều khiển...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018

Ngày 06/08/2018 phòng QTTB tiến hành lắp lưới mái che nhà xe. Ngày 06/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 100 tai nghe cho phòng DL&CNTT. Ngày 07/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH. Ngày 07/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 337 cho phòng ĐTĐH. Ngày 07/08/2018 phòng QTTB tiến hành lắp lưới mái che nhà xe. Ngày 08/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 337 cho phòng ĐTĐH. Ngày 08/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 30/7/2018 đến ngày 05/8/2018

Ngày 30/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 0.5A cho phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 30/07/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi phòng A1B2 từ Văn phòng CTĐB. Ngày 31/07/2018 phòng QTTB tiến hành thay CP 63A cho phòng ĐTSĐH&KHCN. Ngày 01/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng KHTC. Ngày 02/08/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 02 bảng tên phòng cho phòng ĐTĐH. Ngày 02/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in Canon LPB 151W cho phòng ĐTĐH. Ngày 02/08/2018...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 23/7/2018 đến ngày 29/7/2018

Ngày 23/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng ĐTĐH. Ngày 23/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng KHTC. Ngày 23/07/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 dây chuyển HDMI sang VGA từ Ban QLCS. Ngày 23/07/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 ổ cắm điện từ thầy Sơn. Ngày 23/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 33 bóng đèn Led tròn cho Ban QLCS. Ngày 24/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bảng di động cho Trung tâm Anh ngữ. Ngày 24/07/2018 phòng QTTB...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 16/7/2018 đến ngày 22/7/2018

Ngày 16/07/2018 phòng QTTB tiến hành dán keo chuột cho phòng E2.2. Ngày 16/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng Thầy Phúc. Ngày 17/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho Thư viện. Ngày 18/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 78A cho phòng A317. Ngày 18/07/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máy chiếu và màn chiếu cho phòng A305. Ngày 19/07/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máy chiếu và màn chiếu cho phòng A307. Ngày 19/07/2018 phòng QTTB tiến...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 09/7/2018 đến ngày 15/7/2018

Ngày 09/07/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máy chiếu cho phòng kỹ thuật quay tầng 12 nhà E. Ngày 09/07/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong cửa ra vào phòng C103. Ngày 10/07/2018 phòng QTTB tiến hành đi đường điện phòng C105. Ngày 10/07/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 1.2m cho phòng C103. Ngày 10/07/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m cho phòng C113. Ngày 10/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng ĐTĐH. Ngày 11/07/2018 phòng QTTB tiến hành...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 02/7/2018 đến ngày 08/7/2018

Ngày 02/07/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A120. Ngày 03/07/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m cho phòng A125. Ngày 03/07/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong tủ điện nhà C&A. Ngày 04/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in Canon LBP 3300 cho Văn phòng ĐTN. Ngày 04/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 337 cho phòng TNĐPT. Ngày 05/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bộ bàn vách ngăn 03 chỗ ngồi cho Ban QLCS. Ngày 05/07/2018...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo