Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018

Ngày 22/10/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 14 tấm laphong cho Văn phòng ĐTN. Ngày 22/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 22/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tủ ly tách cho Văn phòng ĐTN. Ngày 22/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tủ ly tách cho Văn phòng ĐTN. Ngày 23/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 23/10/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 06 cột dây căng từ Ban QLCS. Ngày 23/10/...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018

Ngày 15/10/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 08 quạt treo tường cho Văn phòng ĐTN. Ngày 15/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 15/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 36A cho phòng Thầy Khứ. Ngày 15/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tụ quạt, đimơ quạt, công tắc đèn cho ban QLCS. Ngày 16/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 16/10/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018

Ngày 08/10/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 06 cột dây căng cho ban QLCS. Ngày 08/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 09/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 bóng đèn 0.6m cho ban QLCS. Ngày 09/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 10/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho Văn phòng Đảng ủy. Ngày 10/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 21 dây HDMI và đầ nối cho ban QLCS...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018

Ngày 01/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 01/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH. Ngày 01/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 20 viên pin AA cho phòng DL&CNTT. Ngày 01/10/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng 0.6m đèn phòng A118. Ngày 02/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 02/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng CTSV. Ngày 02/10...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 24/09/2018 đến ngày 30/09/2018

Ngày 24/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C. Ngày 24/09/2018 phòng QTTB thay thế 02 nắp đậy máy bơm nước nhà A. Ngày 25/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 điện thoại bàn cho phòng KHTC. Ngày 25/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C. Ngày 26/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C. Ngày 26/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 17/09/2018 đến ngày 23/09/2018

Ngày 17/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C. Ngày 17/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy của Thư viện. Ngày 18/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH. Ngày 18/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 dây + đầu vòi xịt vệ sinh cho Ban QLCS. Ngày 18/09/2018 phòng QTTB tiến hành thay pin đồng hồ cho phòng A117. Ngày 18/09/2018 phòng QTTB tiến hành treo 02 bức tranh cho phòng QHĐN...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 10/09/2018 đến ngày 16/09/2018

Ngày 10/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành máy lạnh nhà C. Ngày 10/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy của Thư viện. Ngày 11/09/2018 phòng QTTB tiến hành thay dây VGA 15m cho phòng C210. Ngày 11/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 07 dây VGA 1m cho Ban QLCS. Ngày 12/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 dây chuyển VGA cho Ban QLCS. Ngày 13/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV. Ngày 14/09/2018...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 04/09/2018 đến ngày 10/09/2018

Ngày 04/09/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà A. Ngày 04/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy photocopy 2590 cho phòng KHTC. Ngày 05/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 338 cho phòng A119. Ngày 06/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng ĐTĐH. Ngày 07/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 lít cồn cho ban QLCS. Ngày 07/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu BenQ cho ban QLCS. Ngày 07/09/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 27/08/2018 đến ngày 02/09/2018

Ngày 27/08/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà E. Ngày 27/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho Văn phòng Đoàn thanh niên. Ngày 28/08/2018 phòng QTTB tiến hành thay pin cho phòng A108. Ngày 28/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 47 tay nắm cửa sổ cho ban QLCS. Ngày 29/08/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy Xerox 2000. Ngày 29/08/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy nóng lạnh phòng A107...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 13/08/2018 đến ngày 19/08/2018

Ngày 13/08/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà D. Ngày 13/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH. Ngày 13/08/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa rèm cửa phòng E5.2. Ngày 14/08/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà C. Ngày 14/08/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A115. Ngày 14/08/2018 phòng QTTB tiến hành thay 04 bóng đèn 0.6m cho phòng E11.4. Ngày 14/08/2018 phòng QTTB tiến hành thay role thời gian bộ điều khiển...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo