Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ 25/4/2016 đến 01/5/2016

Ngày 25/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 25/04/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bào trì máy lạnh tầng 08 khu nhà E. Ngày 25/04/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A cho phòng KHTC. Ngày 25/04/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 đồng hồ treo trường và 01 switch 24 port cho phòng QHĐN. Ngày 25/04/2016 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 01 bảng thông báo có ghim giấy cho phòng QHĐN. Ngày 25/01/2016 phòng QTTB...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 18/4/2016 đến 24/4/2016

Ngày 19/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 19/04/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bào trì máy lạnh tầng 05 khu nhà E. Ngày 19/04/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 11 ghế từ Văn phòng ĐTN. Ngày 19/04/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 11 ghế cho Văn phòng ĐTN. Ngày 19/04/2016 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện cho phòng A127. Ngày 19/04/2016 phòng QTTB tiến hành khảo sát trang thiết bị điện nhà C. Ngày 19/04/2016...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 11/4/2016 đến 17/4/2016

Ngày 11/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 11/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng ĐTN về việc c ần thay thế 08 ghế xếp chân thép, 02 ghế chân quỳ màu xanh, 01 ghế nệm xoay. Ngày 11/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng CTĐB về việc máy photo Docucentre 2000 bị hỏng drum . Ngày 11/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc cần lắp đặt thêm 01 bảng tên "PHÒNG ĐỌC" tại Thư viện. Ngày...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 04/4/2016 đến 10/4/2016

Ngày 04/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 04/04/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Kiểm tra thay thế dây cấp nước bồn cầu nhà vệ sinh nữ(tầng lững) nhà A . Ngày 04/04/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C307. Ngày 05/04/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 05/04/2016 phòng QTTB tiến hành thay thế xong dây cấp...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 27/3/2016 đến 03/4/2016

Ngày 28/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 28/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng TCHC. Ngày 28/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc mượn 08 máy cassette phục vụ kỳ thi giữa kỳ . Ngày 28/03/2016 phòng QTTB tiến hành giao xong 01 hộp mực máy in Canon LBP 3300 cho Văn phòng ĐTN. Ngày 28/03/2016 phòng QTTB tiến hành giao xong 02 hộp mực 05A cho phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 28/03/2016 phòng QTTB...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 21/3/2016 đến 27/3/2016

Ngày 21/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 21/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng TCHC. Ngày 21/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa bóng đèn 1.2m bị hỏng ở phòng C105. Ngày 21/03/2016 phòng QTTB tiến hành giao xong 01 máy in HP LaserJet 2055 cho phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 21/03/2016 phòng QTTB tiến hành thay thế xong 01 bóng đèn 1.2m phòng C105. Ngày 21/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 14/3/2016 đến 20/3/2016

Ngày 14/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 14/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 14/03/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng A115. Ngày 14/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa máy lạnh phòng A217. Ngày 14/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa máy in Canon 2900. Ngày 15/03/2016...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 07/3/2016 đến 13/3/2016

Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 23 ổ cắm điện Lioa cho Khoa KTMT. Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn xong 01 máy hủy giấy cho phòng TCHC. Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng KHTC về việc cần 01 hộp mực máy photocopy. Ngày 07/03/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 29/02/2016 đến 06/03/2016

Ngày 29/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 29/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 29/02/2016 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máy chiếu và màn chiếu cho phòng máy C209. Ngày 29/02/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc h ỏng dây cấp nước bàn cầu nam tầng 3 (cũ) nhà C. Ngày 29/02/2016 phòng QTTB tiến hành thay thế xong 01 dây cấp nước bồn cầu nam tầng 3 (cũ) nhà C . Ngày 29/...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 22/02/2016 đến 28/02/2016

Ngày 22/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường. Ngày 22/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 22/02/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực máy in HP Laser Jet 3390 cho phòng QHĐN. Ngày 22/02/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi xong 01 ghế ngồi từ phòng ĐTĐH. Ngày 23/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 23/02/2016 phòng QTTB tiến hành thay...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo