Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ 02/10/2017 đến 08/10/2017

Ngày 02/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 02/10/2017 phòng QTTB tiến hành bố trí thảm lót chân lối đi vào nhà A và toilet nhà A. Ngày 02/10/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt bảng viết lông phòng A309. Ngày 02/10/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt bảng viết lông phòng E5.2. Ngày 03/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 03/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 337 cho phòng...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 25/9/2017 đến 01/10/2017

Ngày 25/09/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 25/09/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà A. Ngày 25/09/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in canon 3300 cho Văn phòng ĐTN. Ngày 25/09/2017 phòng QTTB tiến hành gia cố lại hàng rào khu nhà A. Ngày 26/09/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 26/09/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đèn pha chiếu...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 18/9/2017 đến 22/9/2017

Ngày 18/09/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 18/09/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà A. Ngày 18/09/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTDH. Ngày 19/09/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 19/09/2017 phòng QTTB tiến hành lắp 02 biển thông báo bãi giữ xe. Ngày 19/09/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 04/9/2017 đến 10/9/2017

Ngày 05/09/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 05/08/2017 phòng QTTB tiến hành thay 3 bóng đèn phòng A108. Ngày 06/09/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 06/09/2017 phòng QTTB tiến hành thay 2 bóng đèn phòng A107. Ngày 06/09/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy đếm tiền cho phòng KHTC. Ngày 06/09/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A cho phòng KHTC. Ngày 07/09/2017 phòng...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 28/8/2017 đến 03/9/2017

Ngày 28/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 28/08/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bàn và 02 ghế cho Khoa MMT&TT. Ngày 28/08/2017 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn 0.6m và 03 chuột phòng A120. Ngày 28/08/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay khóa tủ văn thư phòng TCHC. Ngày 29/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 29/08/2017 phòng QTTB tiến hành thay...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 21/8/2017 đến 27/8/2017

Ngày 21/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 21/08/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 64A cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 21/08/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường dây điện cho phòng A319&A321. Ngày 22/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 22/08/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn chiếu từ ban QLCS. Ngày 22/08/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 01 màn chiếu cho...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 14/8/2017 đến 20/8/2017

Ngày 14/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 14/08/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng CTSV. Ngày 15/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 15/08/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hoäp möïc 85A cho Ban QLCS. Ngày 15/08/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 20 bảng tên từ phòng QHĐN. Ngày 15/08/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m và 01 chuột và tăng...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 7/8/2017 đến 13/8/2017

Ngày 07/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 07/08/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng CTSV. Ngày 07/08/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa vách nhà E. Ngày 08/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 08/08/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt hệ thống điện phòng E6.1. Ngày 08/08/2017 phòng QTTB tiến hành thay 04 chuột phòng A114. Ngày 09/...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 31/7/2017 đến 06/8/2017

Ngày 31/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 31/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực Canon 3300 cho phòng ĐTĐH. Ngày 31/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A cho phòng QHĐN. Ngày 31/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 08 bảng tên cho phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 01/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 01/08/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực Canon...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 24/7/2017 đến 30/7/2017

Ngày 24/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 24/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy tính Desktop HP CoreI5 cho phòng CTSV. Ngày 24/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tủ di động cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 25/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 25/07/2017 phòng QTTB tiến hành khảo sát hệ thống điện phòng E3.1. Ngày 26/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo