Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018

Ngày 22/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 dây vòi xịt toilet nam cũ tầng 3 nhà C. Ngày 22/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 dây vòi xịt toilet nam nhà A. Ngày 22/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 vòi lavabo toilet nữ cũ tầng 2 nhà C. Ngày 23/01/2017 phòng QTTB tiến hành lắp 01 tivi khu vực sảnh nhà A. Ngày 23/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 dây HDMI 3m cho ban QLCS. Ngày 23/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 vòi lavabo toilet nam cũ tầng 3 nhà C. Ngày 24/01/2017 phòng QTTB...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018

Ngày 15/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A phòng ĐTĐH. Ngày 16/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 12 bảng tên cho phòng QHĐN. Ngày 16/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m cho phòng A102. Ngày 16/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 điện thoại bàn cho phòng A104. Ngày 17/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in Canon A2900 cho phòng A104. Ngày 17/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 12 máy cassete cho Ban QLCS. Ngày 17/01/2017 phòng QTTB tiến hành...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 08/01/2018 đến 14/01/2018

Ngày 08/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 tụ quạt trần cho phòng C306. Ngày 08/01/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 10 bảng tên từ phòng QHĐN. Ngày 08/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 đầu vòi xịt vệ sinh toilet nữ tầng 2 nhà E. Ngày 08/01/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 máy tính từ Ban QLCS. Ngày 09/01/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C307&C309. Ngày 09/01/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 02/01/2018 đến 07/01/2018

Ngày 02/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng KHTC. Ngày 02/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho ban QLCS. Ngày 02/01/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy của Thư viện. Ngày 03/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 dây VGA 15m cho Khoa KTMT. Ngày 03/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực canon 737 cho phòng TNĐPT. Ngày 04/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 camera cho phòng DL&CNTT. Ngày...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 25/12/2017 đến 31/12/2017

Ngày 25/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 85A cho phòng KHTC. Ngày 27/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in Kim Oki 5791 cho phòng KHTC. Ngày 27/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV. Ngày 27/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH. Ngày 27/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 09 máy cassetle Sony cho Ban QLCS. Ngày 27/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A cho phòng KHTC. Ngày 27/12/2017 phòng...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 18/12/2017 đến 24/12/2017

Ngày 18/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 53A cho phòng ĐTĐH. Ngày 18/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bộ đàm cho phòng TCHC. Ngày 18/12/2017 phòng QTTB tiến hành thay 05 bóng đèn cho phòng A120. Ngày 18/12/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng A108. Ngày 18/12/2017 phòng QTTB tiến hành thay 04 bóng đèn phòng A102. Ngày 18/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực Canon 337 cho phòng A108. Ngày 18/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng DL...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 11/12/2017 đến 17/12/2017

Ngày 11/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng CTSV. Ngày 11/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Bộ môn Anh văn. Ngày 11/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Bộ môn Toán lý. Ngày 11/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa KHMT. Ngày 11/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng TNĐPT. Ngày 12/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 49A cho phòng QHĐN. Ngày 12/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 04/12/2017 đến 10/12/2017

Ngày 04/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực Canon 337 cho phòng A109. Ngày 04/12/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m cho phòng A106. Ngày 04/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng QHĐN. Ngày 04/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng VPĐTN. Ngày 05/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng SĐH&KHCN. Ngày 05/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng ĐTĐH. Ngày 05/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng TTPC&...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 27/11/10/2017 đến 03/12/2017

Ngày 27/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in 0.5A cho phòng CTSV. Ngày 27/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy tính Acer cho phòng DL&CNTT. Ngày 27/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in 0.5A cho phòng ĐTĐH. Ngày 27/11/2017 phòng QTTB tiến hành thay thế tay nắm cửa tầng 3 nhà E. Ngày 27/11/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A110. Ngày 27/11/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy nước uống...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 20/11/2017 đến 26/11/2017

Ngày 20/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in 0.5A cho phòng TCHC. Ngày 21/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in LBP151 cho phòng TNATTT. Ngày 21/11/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 01 máy chiếu và màn chiếu cho phòng A301. Ngày 22/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 máy chiếu Panasonic và 02 màn chiếu cho ban QLCS. Ngày 22/11/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 01 máy chiếu và màn chiếu cho phòng A309. Ngày 23/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bàn...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo