Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 10.6.2013 đến 16.6.2013

1.Ngày 10.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS làm bảng tên Mê ka cho các phòng ban tại tòa nhà C.

2.Ngày 10.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng KHTC về việc cần thay mới một chuột máy tính.

3.Ngày 10.6.2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty cây xanh trồng cây trong khuôn viên trường.

4.Ngày 10.6.2013 Phòng QTTB bàn giao chuột máy máy cho phòng KHTC.

5.Ngày 10.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc cần bơm mực máy in.

6.Ngày 10.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban QLCS về việc cần sửa máy điều hòa nhiệt độ tại phòng làm việc Ban QLCS tòa nhà C.

7.Ngày 10.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận công văn đến từ công ty Hồng Hà.

8.Ngày 10.6.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp về việc làm bảng tên Mê ka cho các phòng, ban tại tòa nhà C.

9.Ngày 10.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Trung tâm Đào tạo Công nghệ Trực tuyến về việc vệ sinh máy lạnh phòng 104 tại 133-133G Nguyễn Chí Thanh.

10.Ngày 10.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Trung tâm Đào tạo Công nghệ Trực tuyến về việc bơm mực cho máy in HP LaserJet 1102.

11.Ngày 10.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Phòng TT PC ĐBCL về việc cần bơm 3 hộp mực máy in loại HP LaserJet P2095dn.

12.Ngày 11.6.2013 Phòng QTTB liên hệ với nah2 cung cấp bảo trì máy lạnh cho các phòng ban có yêu cầu.

13.Ngày 11.6.2013 Phòng QTTB bàn giao hộp mực Canon 2900 cho Ban Quản lý Cơ sở

14.Ngày 11.06.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của P.TCHC về việc cần bơm mực cho máy in HP Laser M1536dnf MFP.

15.Ngày 11.06.2013 Phòng QTTB nghiệm thu hợp đồng khoan giếng với công ty Nhật Đức Anh.

16.Ngày 11.06.2013 Phòng QTTB bàn giao hộp mực HP Laser M1536dnf MFP cho phòng TCHC.

17.Ngày 11.06.2013 Phòng QTTB phối hợp với Ban QLCS về việc treo màn cửa tại các phòng học tòa nhà C.

18.Ngày 11.06.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp gắn các bảng thông báo tại các Phòng, Ban.

19.Ngày 12.06.2013 Phòng QTTB phối hợp với Ban QLCS treo màn cửa tại cá phòng học ở nhà C.

20.Ngày 12.06.2013 Phòng QTTB phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ bảo trì, vệ sinh máy lạnh Phòng DL&CNTT Phòng Server nhà C

21.Ngày 12.06.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp về việc sửa máy Photocopy.

22.Ngày 12.06.2013 Phòng QTTB phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ bảo trì, vệ sinh máy lạnh Ban QLCS tại nhà C.

23.Ngày 12.06.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Phòng TTPC-ĐBCL về viec64 cần sửa chữa máy in HP LaserJet 2055dn để phục vụ công tác hàng ngày.

24.Ngày 12.06.2013 Phòng QTTB phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ bảo trì, vệ sinh máy lạnh P.104 tại 133G Nguyễn Chí Thanh.

25.Ngày 12.06.2013 Phòng QTTB bàn giao hộp mực in HP LaserJet 2055dn cho Phòng TTPC-ĐBCL.

26.Ngày 12.06.2013 Phòng QTTB bàn giao hộp mực in HP LaserJet 1102 cho TT ĐTCNTT.

27.Ngày 12.06.2013 Phòng QTTB bàn giao hộp mực in Canon LBP2900 cho Văn phòng Đoàn Thanh niên.

28.Ngày 13.06.2013 Phòng QTTB phối hợp với Công ty Sao Mai sửa máy Photocopy cho phòng KHTC.

29.Ngày 13.06.2013 Phòng QTTB phối hợp với đơn vị bảo trì, sửa chữa máy in HP Laser Jet 2055dn cho Phòng TTPC-ĐBCL

30.Ngày 13.06.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc cần lắp đặt 01 máy lạnh tại phòng in/sao đề

31.Ngày 13.06.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp mua thang xếp để phục vụ công tác hàng ngày trong trường

32.Ngày 13.06.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 ghế nhân viên cho Văn phòng Đoàn Thanh niên.

33.Ngày 14.06.2013 Phòng QTTB quyết toán hợp đồng khoan giếng với Phòng KHTC.

34.Ngày 14.06.2013 Phòng QTTB liên hệ với các đối tác về việc mua sắm trang thiết bị cho phòng Lab Tiếng Anh.